Javne nabavke

27/06/2019: Obavještenje o ishodu

25/06/2019: Ugovor 1

24/06/2019: Ugovor o pružanju usluga - Nadzor nad izvođenjem radova

19/06/2019: Izmjena tenderske dokumentacije - Nabavka vozila za posebne namjene

18/06/2019: Izmjena tenderske dokumentacije - specijalno vozilo za vatrogasce

18/06/2019: Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Specijalno vozilo za vatrogasce

18/06/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - pribor za stubove javne rasvjete

17/06/2019: Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za usluge stručnog nadzora nad radovima unapređenja gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

13/06/2019: Pojašnjenje tenderske dokumentacije - Izgradnja saobraćajnice Vojvode Boža i raskrsnice prema ul. Sava Burića I i III faza

12/06/2019: Obavještenje o ishodu - Nadzor nad izvođenjem radova saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks I fazar. kompleks

11/06/2019: Ugovor-partija1-Presvlačenje lokalnih puteva asfaltnim zastorom MZ Drušići, Ljubotinj i Bata

11/06/2019: Ugovor-partija3-Sanacija lokalnog puta u selu Građani i sanacija na kolovozu na gradskim saobraćajnicama Prijestonice Cetinje

11/06/2019: Ugovor-partija4-Sanacija potpornih zidova na lokalnom putu Rijeka Crnojevića-Dujeva-Virpazar i MZ Ljubotinjsko građanskom

10/06/2019: Ugovor o pružanju usluga - Usluge tekućeg održavanja i nabavka materijala za održavanje javne rasvjete

10/06/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - nadzor

10/06/2019: Izmjena plana nabavke male vrijednosti

04/06/2019: Tenderska dokumentacija - Nabavka kombi vozila za prevoz đaka

04/06/2019: Tenderska dokumentacija - Nabavka vozila za posebne namjene

04/06/2019: Tender specijalno vozilo za vatrogasce

04/06/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nadzor nad izvođenjem radova sabraćajnice kroz Univerzitetski kompleks - I faza

04/06/2019: Obavjestenje o ishodu postupka - poštanske usluge

31/05/2019: TD - Izgradnja saobraćajnica ul. Vojvode Boža i raskrsnice prema ul. Sava Burića

31/05/2019: Ugovor o nabavci robe- Nabavka majica sa izradom štampe za sportske manifestacije

30/05/2019: Ugovor o nabavci roba - vozilo

28/05/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Poštanske usluge za dostavljanje poreskih rješenja za 2019. godinu

23/05/2019: Obavjestenje o ishodu postupka - poštanske usluge

23/05/2019: Izmjena plana nabavke male vrijednosti

20/05/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - rasvjeta

17/05/2019: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Poštanske usluge za dostavljanje poreskih rješenja za 2019.godinu

17/05/2019: Izmjena i dopuna plana nabavke male vrijednosti

17/05/2019: Izmjena i dopuna plana javnih nabavki

17/05/2019: Izmjena i dopuna plana javnih nabavki

17/05/2019: Ugovor o pružanju usluga - organizovanje svečanosti

16/05/2019: Obavještenje o ishodu postupka - organizovanje dana nezavisnosti i državnosti

16/05/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Putevi

13/05/2019: Odluka o obustavljanju postupka - Vojvode Boža

10/05/2019: Ugovor - Gorivo

09/05/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - putničko vozilo

08/05/2019: Izmjena i dopuna plana nabavke male vrijednosti

25/04/2019: Ugovor - Lož ulje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018