Javne nabavke

12/04/2019: Izmjena br.1 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova- Izgradnja saobraćajnica kroz Univerzitetski kompleks I faza

11/04/2019: Izmjena plana javnih nabavki

05/04/2019: Izmjena br.1 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova- Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

05/04/2019: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - lož ulje

05/04/2019: Usluge tekuceg održavanja i nabavka materijala za održavanje javne rasvjete td

22/03/2019: Tenderska dokumentacija- unapredjenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

22/03/2019: Tenderska dokumentacija - nabavka novog putničkog vozila za potrebe javnih službi

22/03/2019: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba - Gorivo za potrebe javnih službi Prijestonice

18/03/2019: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova - Izgradnja saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks - I faza

15/03/2019: Plan nabavke male vrijednosti 2019.

15/03/2019: Izmjene i dopune plana javnih nabavki

01/03/2019: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke - Lož ulje

21/02/2019: Plan javnih nabavki za 2019. godinu

31/01/2019: Plan javnih nabavki 2019. godinu

31/12/2018: Ugovor - Radovi na održavanju lokalnih puteva

27/12/2018: Izmjena i dopuna plana nabavke male vrijednosti 11

20/12/2018: Ugovor - nabavka i ugradnja agregata za JU Dnevni centar

10/12/2018: Tenderska dokumentacija - OT AZIL 2

07/12/2018: Izmjene i dopune plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

07/12/2018: Tenderska dokumentacija za nabavku roba - Kupovina građevinskog zemljišta za potrebe "Parking servisa i održavanje objekata"

30/11/2018: Ugovor o pruzanju usluga - spajanje ulica Peka Pavlovica i Novice Cerovica kroz Univerzitetski kompleks

30/11/2018: Ugovor o pruzanju usluga - rekonstrukcija ulice Aleksandra Puskina od Mojkovacke ulice do Bulevara

30/11/2018: Ugovor o pruzanju usluga - Vucedolska ulica Faza I

23/11/2018: Tendererska dokumentacija za pružanje usluga zimskog održavanja saobraćajnica

23/11/2018: Ugovor - Kontejneri

21/11/2018: Ugovor - servis i popravka vozila

21/11/2018: Ugovor - Kompjuterska oprema za potrebe Biznis inkubatora i lica sa invaliditetom

20/11/2018: Obavještenje o ishodu postupka-Izrada projektne dokumentacije spajanja ulica Peka Pavlovića i Novice Cerovića kroz Univerzitetski kompleks

20/11/2018: Obavještenje o ishodu postupka-Izrada projekta rekonstrukcije ulice Alksandra Puškina od Mojkovačke ulice do Bulevara

20/11/2018: Obavještenje o ishodu postupka-Izrada projektne dokumentacije Vučedolske ulice-Faza I

09/11/2018: Odluka - putevi

09/11/2018: Ugovor - Usluge prevoza

09/11/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Izrada projektne dokumentacije Vučedolske ulice-Faza I

08/11/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Izrada projekta rekonstrukcije ulice Aleksandra Puškina od Mojkovačke ulice do Bulevara

08/11/2018: Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izrada projektne dokumentacije spajanje ulica Peka Pavlovića i Novice Cerovića kroz Univerzitetski kompleks

07/11/2018: Ugovor-Gorivo

05/11/2018: Izmjene i dopune plana nabavki male vrijednosti za 2018. godinu

01/11/2018: Ugovor - Gume za motorna vozila

31/10/2018: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju agregata za JU "Dnevni centar"

31/10/2018: Ugovor - Izvođenje radova na oštećenju asfaltnog zastora

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018