Odluke i ugovori 2014

29/12/2014: Odluka o budzetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o saglasnosti Finansijskog plana JU Dnevni centar za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka na Program rada JU NBČ Njegoš za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka na Finansijski plan JU NBČ Njegoš za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o davanju statusa spomen - obilježja spomen - bisti Petra II Petrovića Njegoša

29/12/2014: Odluka o podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju izvještaja o ustanovljenoj imovini Prijestonice Cetinje

29/12/2014: DNEVNI RED ZA XIII SJEDNICU SKUPŠTINE

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje

29/12/2014: 2015 - Raspodjela po potrošačkim jedinicama (2)

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o implementaciji dijela aktivnosti Loklanog akcionog plana za djecu u Prijestonici Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u vodoprivredi na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije i implementaciji dijela aktivnosti Loklanog akcionog plana za mlade u Prijestonici Cetinje

29/12/2014: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice 2014. godina

29/12/2014: Program rada Skupštine za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o davanju saglasnosti na upis promjena i usklađivanje opštih akata Fudbalskog kluba "Lovćen" Cetinje

29/12/2014: Odluka o utvrđivanju Sporazuma o saradnji sa nevladinim organizacijama

29/12/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JKP za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Programa rada JU Dnevni centar za 2015. godinu

23/12/2014: Ugovor o davanju na upravljanje između Prijestonice Cetinje i DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

12/12/2014: Aneks br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Udruženja boraca NOR - a i antifašista Prijestonice Cetinje

03/12/2014: Ugovor o prenosu prava raspolaganja između Prijestonice Cetinje i vjerske zajednice CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

20/11/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Opštinskog sindikalnog povjereništva

19/11/2014: Odluka o utvrđivanju nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Bajice"

19/11/2014: Odluka o utvrđivanju nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Humci"

04/11/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i "ROKŠPED TOBACCO S PRESS" d.o.o. Podgorica

28/10/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vušurović Biserke

27/10/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Martinović Jugoslava

10/10/2014: Odluka o sprovođenju popisa imovine sa stanjem imovine na dan 31.12.2014. godine

09/10/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore

23/09/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Martinović Jovana

23/09/2014: ANEKS br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Martinović Jovana 

16/09/2014: ANEKS br. 10 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Perišić Zorke

16/09/2014: ANEKS br. 12 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Bife "Duga"

03/09/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Popović Dušana

02/09/2014: ANEKS br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Ministarstva unutrašnjih poslova Podgorica

01/09/2014: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Strugar Vjere

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018