Održana radionica povodom Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja
28.02.2024

Prijestonica Cetinje, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, je u okviru aktivnosti Lokalnog tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja organizovala radionicu  povodom Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja. Obilježavanje ovog dana ima za cilj promovisanje empatije, tolerancije, osnaživanje za nenasilno rješavanje konflikata kao i poštovanje različitosti.

 

Na radionici koju je vodila psihološkinja Milica Krivokapić prikazan je film „Preobražaj“ koji je NVO ‚‚Bubulj“ realizovala u saradnji sa JU ‚‚Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola“ iz Bara, nakon čega je uslijedila interakcija sa učenicima petih i sedmih razreda OŠ ‚‚Lovćenski partizanski odred“ o oblicima nasilja, posljedicama koje mogu nastati, kao i načinima kako spriječiti da do istih dođe.

 

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti će u okviru Kancelarije za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti, a u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Lokalnim timom za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja, nastaviti da se bavi problemom suzbijanja vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama na nivou zajednice i inicirati različite aktivnosti u narednom periodu kako bi se obezbijedilo sigurno i bezbjedno okruženje za pravilan razvoj djece u Prijestonici Cetinje.  

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018