Nastavlja se sanacija i asfaltiranje seoskih puteva na području Prijestonice
06.02.2024

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje uspješno je završio radove na sanaciji i asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih puteva na nekoliko lokacija.

 

U cilju poboljšanja uslova života ali i turističke valorizacije, putevi su prošireni i asfaltirani u selima Dodoši, Bobija, Ceklin i Orušta, a u toku je nastavak radova na sanaciji i asfaltiranju putnog pravca Carev laz – Rijeka Crnojevića.

 

U narednom periodu nastavićemo sa unapređenjem putne infrastrukture na seoskom području Prijestonice Cetinje.

 

Radovi se finansiraju iz kapitalnog budžeta predviđenog Zakonom o Prijestonici, u okviru projekta za unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Prijestonice Cetinje.

 

Izvođač radova je AG Infoplan d.o.o. iz Nikšića.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018