Uključiti mlade u donošenje odluka
16.07.2021

Mlade bi trebalo uključivati u procese donošenja odluka i osnaživati ih da budu proaktivni članovi svojih zajednica, ocijenjeno je u toku susreta predsjednice Skupštine Prijestonice Cetinje Dejane Dizdar sa predsjednikom Interparlamentarne unije Durateom Pačekom.

Predsjednica Dizdar kazala je da joj je zadovoljstvo što ima priliku da ugosti predstavnika najstarije i najveće parlamentarne organizacije na svijetu i da iskaže motivaciju i zainteresovanost za saradnju, posebno u dijelu osnaživanja demokratije i učešća mladih u procesima odlučivanja.

Dizdar je upoznala Pačeka sa strukturom i funkcionisanjem lokalnog parlamenta i sa strategijom osnaživanja mladih da se uključe u procese odlučivanja na lokalnom nivou kroz tijela poput Savjeta za mlade, skupštinskog Savjeta za omladinsku i obrazovnu politiku, davanjem inicijativa i prijedloga koji bi se našli na plenumu, kao i kroz niz drugih modela djelovanja.

Sagovornici su ocijenili da bi procenat zastupljenosti odbornika mlađih od 30 godina na lokalnom nivou trebalo da bude veći nego sada.

Pačeko je rekao da je od izuzetne važnosti participacija mladih u lokalnim i nacionalnim parlamentima i da je to problem na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou.

On je predočio primjere dobre prakse i načine na koje se Interparlamentarna unija angažovala da riješi problem loše uključenosti mladih u procese donošenja odluka, kao i nedovoljnu zainteresovanost i motivaciju mladih da budu aktivni članovi svojih zajednica.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018