Besplatna pomoć u kući za 77 korisnika sa Cetinja
29.03.2021

Prijestonica Cetinje i Crveni krst Crne Gore (CKCG) potpisali su danas ugovor o saradnji na sprovođenju programa ,,Pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom“. Ugovorom je predviđeno da Prijestonica snosi troškove učešća u programu za 77 korisnika sa Cetinja, a prema rješenjima koja je donio nadležni centar za socijalni rad.

U sprovođenju programa Prijestonici će, na nivou opštine, partner biti Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje. Ugovor će važiti od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine.

„Nije prvi put da Prijestonica Cetinje i Crveni krst Crne Gore sarađuju i da učestvuju u zajedničkim akcijama kojima je cilj pomoć i podrška zajednici i njenim najranjivijim kategorijama. Drago nam je što smo u prilici da podržimo naše sugrađane kojima je potrebna pomoć gerontodomaćica, posebno u okolnostima aktuelne pandemije koronavirusa koja zahtijeva poseban oprez i smanjene socijalne kontakte osoba starije dobi“, kazao je gradonačelnik Aleksandar Kašćelan.

On je ocijenio da je prirodan slijed uključivanje lokalne uprave u program pomoći u kući, navodeći da je obaveza cijelog društva da vodi računa i pomaže stare i nemoćne, i da im omogući dostojanstven život i starost.

„Vrijeme je pokazalo da je osmišljavanje i uvođenje programa pomoći u kući bilo opravdano, jer su osobe starije dobi i osobe sa invaliditetom u gerontodomaćicama dobili ne samo pomoć u domaćinstvu, u nabavci hrane i ljekova, nego često i sagovornika i prijatelja. Ovakve inicijative uvijek će imati podršku lokalne uprave“, kazao je Kašćelan.

Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak objasnila je da CKCG i ove godine nastavlja realizaciju usluge pomoć u kući, koja je namijenjena starijim osobama sa ciljem olakšavanja obavljanja svakodnevnih aktivnosti, a kako bi im se omogućilo da što duže borave u svom prirodnom okruženju uz očuvan kvalitet života i dostojanstvo.

„U 15 opština ova usluga će biti podržana od Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS), kao i kroz participaciju nekih korisnika čija materijalna situacija to dozvoljava. Centri za socijalni rad će raditi procjenu i određivati da li će uslugu u potpunosti plaćati MFSS, što će biti slučaj sa korisnicima koji imaju minimalna primanja ili će korisnici djelimično pokrivati troškove usluge“, kazala je ona.

Dubak je objasnila da usluga obuhvata nabavku hrane, pomoć pri pripremi obroka i hranjenju, pomoć pri kretanju, pomoć pri održavanju lične i higijene prostora, pomoć pri grijanju prostora, pomoć prilikom nabavke štampe i knjiga i plaćanja mjesečnih računa, posredovanje u obezbjeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo, nabavku ljekova i odvođenje na ljekarske preglede.

„Usluga se pruža kroz redovne kućne posjete koje obavljaju gerontodomaćice. Prijestonica Cetinje preuzela je obavezu plaćanja participacije korisnika, pa će ova usluga i u narednom periodu biti besplatna za sve korisnike programa. Zbog složenosti epidemiološke situacije usluga će biti prilagođena poštovanju svih preventivnih mjera, a početak realizacije planiran je za 1. april”, rekla je Dubak.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018