IZBORI 2020

02/10/2020: Izvještaj o prihodima 28-30/09/2020

02/10/2020: Izvještaj o rashodima 28-30/09/2020

29/09/2020: Izvještaj o prihodima 21-27/09/2020

29/09/2020: Izvještaj o rashodima 21-27/09/2020

21/09/2020: Izvještaj o prihodima 14-20/09/2020

21/09/2020: Izvještaj o rashodima 14-20/09/2020

15/09/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 07-13/09/2020

15/09/2020: Izvještaj o prihodima 07-13/09/2020

15/09/2020: Izvještaj o rashodima 07-13/09/2020

07/09/2020: Izdaci iz tekuće budžetske rezerve 31/08-06/09/2020

07/09/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 31/08-06/09/2020

07/09/2020: Izvještaj o prihodima 31/08-06/09/2020

07/09/2020: Izvještaj o rashodima 31/08-06/09/2020

31/08/2020: Odluka o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

31/08/2020: Izdaci iz tekuće budžetske rezerve 24-30/08/2020

31/08/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 24-30/08/2020

31/08/2020: Izvještaj sa trezora 24-30/08/2020

31/08/2020: Izvještaj o prihodima 24-30/08/2020

31/08/2020: Izvještaj o rashodima 24-30/08/2020

31/08/2020: Putni nalozi 24-30/08/2020

31/08/2020: Putni nalozi 24-30/08/2020

24/08/2020: Izdaci iz tekuće budžetske rezerve 17-23/08/2020

24/08/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 17-23/08/2020

24/08/2020: Izvještaj sa trezora 17-23/08/2020

24/08/2020: Izvještaj o prihodima 17-23/08/2020

24/08/2020: Izvještaj o rashodima 17-23/08/2020

24/08/2020: Putni nalozi 17-23/08/2020

24/08/2020: Putni nalozi 17-23/08/2020

24/08/2020: Putni nalozi 17-23/08/2020

17/08/2020: Putni nalozi 10-16/08/2020

17/08/2020: Putni nalozi 10-16/08/2020

17/08/2020: Odluka o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

17/08/2020: Izdaci iz tekuće budžetske rezerve 10-16/08/2020

17/08/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 10-16/08/2020

17/08/2020: Izvještaj sa trezora 10-16/08/2020

17/08/2020: Izvještaj o prihodima 10-16/08/2020

17/08/2020: Izvještaj o rashodima 10-16/08/2020

10/08/2020: Putni nalozi 03-09/08/2020

10/08/2020: Putni nalozi 03-09/08/2020

10/08/2020: Putni nalozi 03-09/08/2020

10/08/2020: Putni nalozi 03-09/08/2020

10/08/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 03-09/08/2020

10/08/2020: Izvještaj sa trezora 03-09/08/2020

10/08/2020: Izvještaj o prihodima 03-09/08/2020

10/08/2020: Izvještaj o rashodima 03-09/08/2020

03/08/2020: Putni nalozi 27/07-02/08/2020

03/08/2020: Putni nalozi 27/07-02/08/2020

03/08/2020: Putni nalozi 27/07-02/08/2020

03/08/2020: Putni nalozi 27/07-02/08/2020

03/08/2020: Putni nalozi 27/07-02/08/2020

03/08/2020: Izdaci iz tekuće budžetske rezerve 27/07-02/08/2020

03/08/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 27/07-02/08/2020

03/08/2020: Izvještaj sa trezora 27/07-02/08/2020

03/08/2020: Izvještaj o prihodima 27/07-02/08/2020

03/08/2020: Izvještaj o rashodima 27/07-02/08/2020

27/07/2020: Putni nalozi 20-26/07/2020

27/07/2020: Putni nalozi 20-26/07/2020

27/07/2020: Izdaci iz tekuće budžetske rezerve 20-26/07/2020

27/07/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 20-26/07/2020

27/07/2020: Izvještaj sa trezora 20-26/07/2020

27/07/2020: Izvještaj o prihodima 20-26/07/2020

27/07/2020: Izvještaj o rashodima 20-26/07/2020

20/07/2020: Putni nalozi 13-20/07/2020

20/07/2020: Putni nalozi 13-20/07/2020

20/07/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima i izdaci iz tekuće budžetske rezerve 13-20/07/2020

20/07/2020: Izvještaj sa trezora 13-20/07/2020

20/07/2020: Izvještaj o prihodima 13-20/07/2020

20/07/2020: Izvještaj o rashodima 13-20/07/2020

16/07/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima i izdaci iz tekuće budžetske rezerve 06-12/07/2020

16/07/2020: Izvještaj sa trezora 06-12/07/2020

16/07/2020: Izvještaj o prihodima 06-12/07/2020

16/07/2020: Izvještaj o rashodima 06-12/07/2020

15/07/2020: Putni nalozi 06-13/07/2020

15/07/2020: Putni nalozi 06-13/07/2020

15/07/2020: Putni nalozi 06-13/07/2020

15/07/2020: Putni nalozi 06-13/07/2020

15/07/2020: Putni nalozi 06-13/07/2020

15/07/2020: Putni nalozi 06-13/07/2020

07/07/2020: Putni nalog - Služba zaštite 29/06-05/07/2020

07/07/2020: Putni nalog - Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj 29/06-05/07/2020

07/07/2020: Putni nalog - Komunala policija 29/06-05/07/2020

06/07/2020: Izdaci iz tekuće budžetske rezerve 29/06-05/07/2020

06/07/2020: Izvještaj sa trezora 29/06-05/07/2020

06/07/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 29/06-05/07/2020

06/07/2020: Izvještaj o prihodima 29/06-05/07/2020

06/07/2020: Izvještaj o rashodima 29/06-05/07/2020

01/07/2020: Putni nalog 22-29/06/2020

01/07/2020: Putni nalozi - jun

29/06/2020: Izdaci iz tekuće budžetske rezerve 21-28/06/2020

29/06/2020: Izvještaj sa trezora 21-28/06/2020

29/06/2020: Izvještaj o socijalnim davanjima 21-28/06/2020

29/06/2020: Izvještaj o prihodima 21-28/06/2020

29/06/2020: Izvještaj o rashodima 21-28/06/2020

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018