Izvjetaji - finansije

06/09/2016 - Putni nalog

05/09/2016 - Putni nalog

05/09/2016 - Putni nalog

05/09/2016 - Putni nalog

05/09/2016 - Izvještaj o prihodima 29/08/-04/09/2016

05/09/2016 - Izvještaj o rashodima 29/08/-04/09/2016

29/08/2016 - Putni nalog

29/08/2016 - Putni nalog

29/08/2016 - Izvještaj o prihodima 22-29/08/2016

29/08/2016 - Izvještaj o rashodima 22-29/08/2016

26/08/2016 - Izvještaj - pomoć 11-25/08/2016

26/08/2016 - Izvještaj - izvodi 11-25/08/2016

26/08/2016 - Izvještaj - Tekuća budžetska rezerva

22/08/2016 - Putni nalog

22/08/2016 - Putni nalog

22/08/2016 - Izvještaj o prihodima 15-22/08/2016

22/08/2016 - Izvještaj o rashodima 15-22/08/2016

15/08/2016 - Putni nalog

15/08/2016 - Izvještaj o prihodima 08-15/08/2016

15/08/2016 - Izvještaj o rashodima 08-15/08/2016

11/08/2016 - Izvještaj - izvodi 27/07-10/08/2016

11/08/2016 - Izvještaj - pomoć 27/07-10/08/2016

11/08/2016 - Izvještaj - Tekuća budžetska rezerva

08/08/2016 - Putni nalog

08/08/2016 - Putni nalog

08/08/2016 - Izvještaj o prihodima 01-08/08/2016

08/08/2016 - Izvještaj o rashodima 01-08/08/2016

03/08/2016 - Putni nalog

01/08/2016 - Izvještaj o prihodima 25/07-01/08/2016

01/08/2016 - Izvještaj o rashodima 25/07-01/08/2016

26/07/2016 - Izvještaj - pomoć 12-26/07/2016

26/07/2016 - Izvještaj - izvodi 12-26/07/2016

26/07/2016 - Izvjestaj - Tekuća budžetska rezerva

26/07/2016 - Izvjestaj - Stalna budžetska rezerva

25/07/2016 - Izvještaj o prihodima 18-25/07/2016

25/07/2016 - Izvještaj o rashodima 18-25/07/2016

18/07/2016 - Izvještaj o prihodima 12-17/07/2016

18/07/2016 - Izvještaj o rashodima 12-17/07/2016

21/04/2016 - Izvještaj o kreditnom zaduženju na dan 31/03/2016.

19/03/2016 - Putni nalog

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018