GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA

Zahtjevi investitora za davanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekte

01/04/2024: Zahtjev - Milovan Jovanović

08/03/2024: Zahtjev - Ana Vukčević

07/03/2024: Zahtjev - Mirjana Đurašković

28/02/2024: Zahtjev - Ana Radunović

06/02/2024: Zahtjev 1 - Blaženko Milošević i Jovan Milošević

06/02/2024: Zahtjev 2 - Blaženko Milošević i Jovan Milošević

05/02/2024: Zahtjev - Branislav Martinović

09/01/2024: Zahtjev - Srđan Vuković

26/12/2023: Zahtjev - ŽABLJAK ECO ESTATE DOO PODGORICA

20/12/2023: Zahtjev - Danilo Crvenica 1

20/12/2023: Zahtjev - Danilo Crvenica 2

19/12/2023: Zahtjev - Mario Vojvodić

15/12/2023: Zahtjev - Marko Mašanović

08/12/2023: Zahtjev - Draško Stojanović

28/09/2023: Zahtjev - Prijestonica Cetinje

25/09/2023: Zahtjev - Blaženko Milošević

14/09/2023: Zahtjev - Mario Vojvodić

08/08/2023: Zahtjev - Danilo Crvenica

31/07/2023: Zahtjev - Dragan Džaković

31/07/2023: Zahtjev - Petar Perović

21/07/2023: Zahtjev - Budimir Bracanović

18/07/2023: Zahtjev - Dejan Marinović

11/07/2023: Zahtjev - Ivan Martinović

03/07/2023: Zahtjev - Olja Mirošević

23/06/2023: Zahtjev 1 - Blaženko Milošević

23/06/2023: Zahtjev 2 - Blaženko Milošević

30/05/2023: Zahtjev - Petar Perović

18/05/2023: Zahtjev - ŽIČARA KOTOR-LOVĆEN DOO PODGORICA

15/05/2023: Zahtjev - Vesko Đuranović

24/04/2023: Zahtjev - Nada Drašković

10/04/2023: Zahtjev - Miloš Pejaković

28/03/2023: Zahtjev - Olja Mirošević

09/03/2023: Zahtjev - Gardašević Ivan i Kaluđerovič Miloš

20/02/2023: Zahtjev - Igor Vujović

13/02/2023: Zahtjev - Željko Mijović

25/01/2023: Zahtjev - Vesna Horche Kaluđerović

24/01/2023: Zahtjev - ŽIČARA KOTOR-LOVĆEN DOO PODGORICA

30/11/2022: Zahtjev - Ivana Medenica

28/10/2022: Zahtjev - Miloš Pejaković

21/09/2022: Zahtjev - Ivan Gardašević i Miloš Kaluđerović

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018