Podrška investitorima

invect-mne

Tokom 2012. godine, Prijestonica Cetinje pristupila je izradi niza stimulansa, sa ciljem da kreira atraktivan poslovan ambijent za investitore. Počev od pomenutog perioda do danas, implementirano je niz mehanizama i mjera u tom pravcu, te Cetinje danas karakterišu brojni podsticaji namijenjeni investitorima.

Neki od ključnih parametara na tom planu, danas jesu efikasna lokalna administracija, dostupnost lokacija za razvoj biznisa i izdašni fiskalni i finansijski podsticaji. Cetinje, takođe, pruža i priliku za realizaciju novih i potpuno jedinstvenih investicija. To se prije svega odnosi na izgradnju najduže turističke žičare na svijetu koja spaja dva grada u Crnoj Gori, ali i učešće u višenamjenskom komepleksu "Marina Abramović Community Centre Obod Cetinje".

Efikasna lokalna administracija

Prijestonica Cetinje uspostavila je servis “One Stop Shop” kako bi investitorima usluge pružala na jednostavniji, efikasniji i efektivniji način. Time investitor u najkraćem roku dobija sve potrebne informacije, dozvole i odgovore na upućene zahtjeve.

Za investitore od posebnog značaja, Prijestonica Cetinje obezbjeđuje ličnog savjetnika koji besplatno pruža savjetodavnu i administrativnu podršku.

Idealne lokacije za Vaš biznis

Prijestonica Cetinje raspolaže sa dvije biznis zone idealne za razvoj greenfield i brownfield investicija.

Prva biznis zona kreirana je u saradnji sa umjetnicom Marinom Abramović, pod nazivom MACCOC, a nalazi se na prostoru nekadašnjeg gornjeg komepleksa fabrike EI „Obod“. Biznis zona se prostire na 133.000 m2 prostora sa odličnom komunalnom infrastrukturom i više 50.000 m2 hala dostupnih investitorima za razvoj biznisa. U okviru ove zone, za koju je master plan uradila kompanija OMA i arhitekta Rem Koolhass, predviđeni su sadržaji iz oblasti:

  • Kulture
  • Uslužni i komercijalni sadžaji
  • Industrija i proizvodna djelatnost
  • IT industrija

Biznis zona pod nazivom „Cetinje II“, nalazi se neposredno uz magistralni put Cetinje – Budva. Prostire se na više od 300.000m2, i veoma je dobro povezana sa centralnim i južnim dijelom države, međunarodnim aerodromima u Tivtu i Podgorici, Lukom Bar i željeznicom. Ova biznis zona pogodna je za razvoj svih vrsta greenfield investicija.

Više informacija o mjerama podrške Prijestonice Cetinje investitorima, možete naći u "InveCT" brošuri na crnogorskom i engleskom jeziku:

INVECT-korica

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018