UTU 2019

Zahtjev za izdavanje UTU

11/09/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

05/08/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Nenezić Vladimir

26/07/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Lohmann Vukosava

24/07/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

28/06/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Đonović Đuro

19/06/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Marković Ratko

12/06/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

30/05/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Đukanović Žarko

19/05/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Čika Mihailo Neenad

17/05/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

25/04/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Kažanegra Slobodan

23/04/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujović Marko

22/04/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Perunović Borislav

18/04/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (1)

18/04/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (2)

17/04/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Janković Milovan

09/04/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Milošević Biljana

01/04/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Montenegro Eco Adventures doo

01/04/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Montenegro Eco Adventures doo

22/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Savo Parača

22/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Savo Parača

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (1)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (2)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (3)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (4)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (5)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (6)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (7)

04/03/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj (8)

28/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Radonjić Milan

26/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Radulović Ilija

25/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Mijušković Gojko

22/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Peraš Ivan

15/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Skymont doo

14/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Tomašević Zoran

14/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

13/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Petar Gardašević

13/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Ratković Vojislav

11/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - GPC doo

11/02/2019: Zahtjev za izdavanje UTU - Čelebić Milovan

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018