Javne nabavke

04/04/2023: Ugovor - trafostanica

17/03/2023: Ugovor o izvođenju radova - Ulica Vojvode Boža

15/03/2023: Ugovor - rekonstrukcija saobraćajnice Luke Ivanišević sa izgradnjom parking mjesta

15/03/2023: Ugovor o izvođenju radova - Adaptacija dijela atmosf. kanalizacije

15/03/2023: Ugovor o izvođenju radova - Rekonstrukcija teniskog terena u parku bivšeg italijanskog poslanstva

30/12/2022: Ugovor Studija

28/12/2022: Ugovor - Rekonstrukcija dijela Bajičke ulice - Partija 1- Radovi na izgradnji potpornh zidova

27/12/2022: Ugovor - Radovi na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Ugovor -Partije 2 - Nabavka mašine za štampanje i kovertiranje računa

26/12/2022: Partija 3 - Ugovor - Nabavka ručnog samohodnog usisivaca

21/12/2022: Ugovor kamere

21/12/2022: Ugovor Nabavka isporuka i ugradnja opreme za javnu rasvjetu

20/12/2022: Dopuna elementima

16/12/2022: Ugovor o nabavci robe - dekorativni mobilijar

14/12/2022: Ugovori o nabavci robe

13/12/2022: Ugovor - Izgradnja vise lokalnih i privremenih objekata

13/12/2022: Ugovor o pružanju usluga - zimsko održavanje

08/12/2022: Ugovor o nabavci robe - lož ulje

07/12/2022: Ugovor o pružanju usluga - Klizalište

05/12/2022: Ugovor o nabavci robe Nabavka isporuka i ugradnja urbanog mobilijara

05/12/2022: Ugovor o nabavci robe-isporuka i ugradnja parking barijera

30/11/2022: Ugovor izvođenje radova na sanaciji putnog pravca Kobilji do - Savine Kruške

29/11/2022: Uređenje terena sa parkinzima uz Šantićevu

25/11/2022: Ugovor Nabavka hidrauličnog alata

25/11/2022: Ugovor Rekonstrukcija toaleta

25/11/2022: UGOVOR O NABAVCI KRUŽNOG PANOA SA LED RASVJETOM

23/11/2022: Ugovor - Isporuka i montaža svjetlećih ukrasa

23/11/2022: Ugovor o izvođenju radova - adaptacija fasade i krova na objektu Info punkt na lokaciji staro igraliste Ćipur

18/11/2022: Ugovor - Radovi na unapređenju saobraćajnica na teritoriji Prijestonice Cetinje

18/11/2022: Ugovor o nabavci robe - Zaštita za kontejnere

18/11/2022: Ugovor o nabavci robe - Kućice

09/11/2022: Ugovor o pružanju usluga - obilježavanje praznika Prijestonice

07/11/2022: Ugovor - Izvođenje molersko farbarskih radova na stolariji bivšeg vojnog stana

07/11/2022: Ugovor o izvođenju radova - uklanjanje nevitalnih

03/11/2022: Ugovor o javnoj nabavci - Adaptacija oštećenih betonskih trotoara - II faza

02/11/2022: Ugovor Trg na Njegušima

02/11/2022: Ugovor - Radovi na održavanju pješačkih zona u gradskom jezgru

31/10/2022: Ugovor - adaptacija elektro i kanalizacione instalacije

26/10/2022: Ugovor o nabavci robe - Gorivo

24/10/2022: Ugovor X Crnogorske

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018