LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Samardžić Marko

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Selmanović Emina

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Simović Milorad

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Špadijer Nikola i Stanka

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Tomašević Miodrag (1)

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Tomašević Miodrag (2)

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Tomašević Stane i Slobodan

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Vujović Krsto

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Vuletić Ilija

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Božidar

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Slobodan (1)

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Slobodan (2)

14/02/2022: Rješenje o odbijanju - Vušurović Svetozar

23/09/2021: Rješenje o odbijanju - Adžić Zorica

23/09/2021: Rješenje o odbijanju - Mijanović Marko

27/08/2021: Rješenje o odbijanju - Bastać Đurđica

16/08/2021: Rješenje o odbijanju - Vujanović Momčilo

26/02/2021: Rješenje o odbijanju - Vujović Goran

24/02/2021: Rješenje o odbijanju - Gavrilovski Lazar

24/02/2021: Rješenje o odbijanju - Marković Danica

24/02/2021: Rješenje o odbijanju - Popović Miladin

17/02/2021: Rješenje o odbijanju - Vujović Branko

17/02/2021: Rješenje o odbijanju - Vušurović Marko

17/02/2021: Rješenje o odbijanju - Petrović Radoica

17/02/2021: Rješenje o odbijanju - Martinović Aleksandar

17/02/2021: Rješenje o odbijanu - Rudović Veselin

16/02/2021: Rješenje o odbijanju - Adamović Zoran

16/02/2021: Rješenje o odbijanju - Martinović Filip

16/02/2021: Rješenje o odbijanju - Špadijer Đuro

16/02/2021: Rješenje o odbijanju - Vujović Božidar

25/12/2020: Rješenje o odbijanju - Kašćelan Slobodan

25/12/2020: Rješenje o odbijanju - Ratković Miodrag

23/12/2020: Rješenje o legalizaciji - Ojdanić Radomir

23/12/2020: Rješenje o odbijanju - Rajković Božidar

23/12/2020: Rješenje o odbijanju - Ćeranić Vasilije

23/12/2020: Rješenje o odbijanju - Jovanović Ilija

23/12/2020: Rješenje o odbijanju - Crvenica Danilo

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Berdnikova Tatiana

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Krivokapić Đuro

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Saša

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018