LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Rješenja o legalizaciji

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Lazari Leonardo

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Marković Zoran

21/12/2020: Rješenje o odbijanju - Gazivoda Veselin

21/12/2020: Rješenje o odbijanju - Jovanović Svetlana

21/12/2020: Rješenje o odbijanju - Strugar Željko

21/12/2020: Rješenje o odbijanju - Martinović Miodrag

21/12/2020: Rješenje o odbijanju - Tomanović Marko i Milica

18/12/2020: Rješenje o odbijanju - Bracanović Milivoje

18/12/2020: Rješenje o odbijanju - Konjević Velimir

18/12/2020: Rješenje o odbijanju - Mihaljević Neđeljko

18/12/2020: Rješenje o odbijanju - Popović Vinka

18/12/2020: Rješenje o odbijanju - Šaranović Đorđije

18/12/2020: Rješenje o odbijanju - Vušurović Slobodan

18/12/2020: Rješenje o odbijanju - Marković Nikola

18/12/2020: Rješenje o odbijanju - Papović Radovan

17/12/2020: Rješenje o odbijanju - Popivoda Vjera

17/12/2020: Rješenje o odbijanju - Vuksanović Božidar

17/12/2020: Rješenje o odbijanju - Šoć Božidar

17/12/2020: Rješenje o odbijanju - Vuksanović Božidar

16/12/2020: Rješenje o legalizaciji - Vujanović Veselin

16/12/2020: Rješenje o odbijanju - Kažić Savo

15/12/2020: Rješenje o legalizaciji - Gudurić Radisav

15/12/2020: Rješenje o odbijanju - Cmiljanović Jovan

15/12/2020: Rješenje o odbijanju - Vukićević Ljubiša

15/12/2020: Rješenje o odbijanju -Jablan Radovan

14/12/2020: Rješenje o odbijanju - Martinović Ivan

14/12/2020: Rješenje o odbijanju - Vujović Veselin

11/12/2020: Rješenje o odbijanju - Krivokapić Dragan

11/12/2020: Rješenje o odbijanju - Marković Dragoljub

10/12/2020: Rješenje o odbijanju - Borozan Slobodan

10/12/2020: Rješenje o odbijanju - Hajduković Željko

10/12/2020: Rješenje o odbijanju - Vujović Stojan

10/12/2020: Rješenje o odbijanju - Borozan Ilija

10/12/2020: Rješenje o odbijanju - Borozan Slobodan

05/11/2020: Rješenje o legalizaciji - Nikolić Miodrag

14/10/2020: Rješenje o odbijanju - Kašćelan Slobodan

14/10/2020: Rješenje o odbijanju - Pogrmić Zoran

12/10/2020: Rješenje o odbijanju - Sredanović Božo

24/09/2020: Rješenje o legalizaciji- Radunović Dejan

11/08/2020: Rješenje o odbijanju - Kašćelan Slobodan

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018