LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zahtjevi za legalizaciju

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Radulovic Filip

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Šofranac Milorad

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stanojević Ilija

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vodovod i kanalizacija Budva

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vojvodić Miloš

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vujović Marko i Miloš

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukić Ljubinka

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukić Vojislav (1)

17/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Vukić Vojislav (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Arsović Nenad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Bogdanović Dušan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Čelebić Goran

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Čelebić Mišo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Damjanović Željko i Veselin

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đorđić Dobrinka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Domazetović Milorad

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Eurogum doo

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Gudurić Radisav

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - JU OŠ Lovćenski partizanski odred

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Kostić Nikola

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Krivokapić Spasoje

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mandić Vesko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Marko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Miketa

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Vido

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mijanović Risto

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Mrvaljević Žarko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Paović Ilija

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavićević Božidar

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pavlićević Dijana

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejović Marko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Perišić Milijana

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Popivoda Ivan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Roganović Slavko

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Roganović Slobodanka

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stojanović Veselinka (1)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Stojanović Veselinka (2)

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Arsić Milovan

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Banićević Špiro

16/07/2018: Zahtjev za legalizaciju - Banović Vojo

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018