Privrednici u službi lokalne zajednice
20.03.2020

Etno selo „Sveti Georgije“ sa Njeguša i hotel „Grand“ sa Cetinja stavili su lokalnoj upravi i nacionalnim vlastima na raspolaganje smještajne kapacitete kojima raspolažu za potencijalne karantine. Zajedničkoj borbi protiv koronavirusa pridružio se i vlasnik „Pansiona 22“ Peja Martinović, koji je ustupio dva apartmana za smještaj medicinskog osoblja.

Etno selo „Sveti Georgije“ na raspolaganje je stavilo 15 bungalova - vila sa ukupno 90 ležajeva, a hotel „Grand“ 40 soba sa 80 ležajeva.

Opštinski štab za zaštitu i spašavanje Prijestonice Cetinje je u ponedjeljak, 16. marta, slijedeći uputstva Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, preuzeo sve neophodne korake da u najkraćem roku identifikuje potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina o čemu je informisao Ministarstvo zdravlja i druge nadležne institucije.

Riječ je o dijelu smještajnih jedinica Doma učenika i studenata Cetinje, te o Javnoj ustanovi za odmor i rekreaciju djece „Lovćen Bečići“ na Ivanovim koritima. Ovi objekti predloženi su u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin. Nadležnost Ministarstva zdravlja je da sprovede dalju proceduru određivanja karantina.

Prijestonica Cetinje je već, u želji da pravovremeno i odgovorno djeluje, opremila prostorije Doma učenika i studenata, koji su joj ustupljeni za potencijalni karantin, te preuzela i druge mjere kako bi se zaštitilo javno zdravlje.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan zahvalio se privrednim društvima i pojedincima koji se u velikom broju javljaju lokalnoj upravi i stavljaju na raspolaganje, podržavajući tako napore lokalnih i nacionalnih vlasti da se suzbije širenje koronavirusa i očuva zdravlje.

„To je odgovoran odnos prema sopstvenoj zajednici i državi u kojoj privređujemo, živimo i stvramo. Ovo je vrijeme koje zahtijeva razboritost, odgovornost i ozbiljnost svakog pojedinca i svake ustanove, organizacije i institucije. Hvala Vam!“, poručio je Kašćelan.

On je još jednom apelovao na sugrađane da ostanu doma, da budu disciplinovani i sačuvaju svoje i zdravlje ljudi koji ih okružuju.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018