Odluke i ugovori 2015

30/12/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice cetinje i Pejanović Irene

29/12/2015: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

29/12/2015: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan prihoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan rashoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - raspodjela po potrošačkim jedinicama

29/12/2015: ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 01.01 DO 31.03.2016. GODINE

29/12/2015: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

29/12/2015: Odluka o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2015: Odluka o pristupanju Prijestonice Cetinje Jadransko-jonskoj Euroregiji

29/12/2015: Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti za upis promjena i usklađivanje opštih akata Rukometnog kluba "Lovcen" Cetinje

29/12/2015: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine A.D. "Montenegro Modern Shoes" u stečaju

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću" Komunalno" Cetinje

29/12/2015: ODLUKA O O ZATVARANJU NESANITARNOG ODLAGALIŠTA OTPADA "VRTIJELJKA"

29/12/2015: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O STANJU IMOVINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o imenovanju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

29/12/2015: Odluka o porezu na nepokretnosti

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom poručju Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju izvještaja o implementaciji aktivnosti Lokalnog plana akcije za mlade u Prijestonici Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje

25/12/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Lipovina Saše

17/12/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Andromedacomerce

12/12/2015: Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Jovana Martinovića

27/11/2015: Odluka o izmjenama Odluke o budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

27/11/2015: Odluka o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/11/2015: Aneks br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press"

25/11/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Petričević Zorana

25/11/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pravilović Željka

18/11/2015: Odluka o porezu na nepokretnost

10/11/2015: Ugovor o rješavanju imovinsko pravnih odnosa između Prijestonice Cetinje i Vujović Milutina

09/11/2015: Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i D.O.O. "Ictus"

06/11/2015: Notarski zapis založne izjave UZZ broj 454/2015

06/11/2015: Odluka o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa između Prijestonice Cetinje i Vujović Sava Milutina

06/11/2015: Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Prijestonice

02/11/2015: ANEKS br. 12 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Perišić Zorke

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018