Odluke i ugovori 2021

Odluke i ugovori 2021

31/03/2022: Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje

30/12/2021: Odluka o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija sa teritorije Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

30/11/2021: Odluka o prenosu prava svojine Vujović Milena

30/11/2021: Odluka o prenosu prava svojine Krivokapić Dragan

26/11/2021: Izvještaj o pristiglim predlozima građana i građanki Prijestonice za kreiranje Odluke o Budžetu Prijestonice za 2022. godinu

15/11/2021: Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2021/2022. godinu u Prijestonici Cetinje

10/11/2021: Odluka o dodjeli Studentske nagrade za 2021. godinu

01/11/2021: Nacrt Odluke o planu budžeta za 2022. godinu

25/10/2021: Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2021. godinu

11/06/2021: Odluka o raspodjeli sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2021. godinu

15/04/2021: Odluka o saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Agencija za razvoj i podršku poslovanju Cetinje

12/04/2021: Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu

08/04/2021: Nacrt Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

08/04/2021: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

08/03/2021: Odluka o sufinansiranju programa rada sportskih subjekata sa teritorije Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

05/03/2021: Odluka o izboru nezavisnog procjenjivača

17/02/2021: Odluka o imenovanju članova Odbora direktora - Agencija za razvoj i podršku poslovanju Cetinje

29/01/2021: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021. godinu

29/01/2021: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkom subjektu za 2021. godinu

27/01/2021: Odluka o izboru godišnjeg priznanja iz oblasti sporta u Prijestonici Cetinje za 2020. godinu

15/01/2021: Odluka o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018