Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Kancelarija Biznis centar Cetinje

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Uprava lokalnih javnih prihoda

Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade

Sekretarijat za kulturu i medije