Cetinje je centar crnogorskog umjetničkog akademskog obrazovanja. Naime, danas na Cetinju djeluju tri umjetničke akademije, i to Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija.

Uz navedene visokoobrazovne jedinice, počev od 2011. godine, na Cetinju egzistira i odsjek kotorskog Fakulteta za pomorstvo – smjer menadžment u pomorstvu.

Najznačajniji projekat vezan za visoko obrazovanje, svakako, vezan je za aktuelnu gradnju Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti (LINK), u kojem će, tokom predstojećih godina funkcionisati tri umjetničke akademije, uz čitav niz pratećih sadržaja.

Fakultet likovnih umjetnosti

Fakultet likovnih umjetnosti, koji djeluje u okviru Univerziteta Crne Gore, uspostavljen je na Cetinju 1988. godine. Prva generacija studenata upisana je tokom studijske 1988/89. godine.

Donedavno, Fakultet likovnih umjetnosti djelovao je u prostorijama bivšeg ruskog poslanstva. No, nakon što je pomenuto zdanje, u junu 2011. godine, uništeno u požaru – Fakultet privremeno radi u više objekata u istorijskom jezgru grada. Od početka studijske 2013/14. godine, do završetka gradnje Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti, FLU će raditi u bivšoj upravnoj zgradi Elektroindustrije „Obod“ u Njegoševoj ulici.

Na Fakultetu danas postoje tri odsjeka – slikarstvo, vajarstvo i grafički dizajn. Svake godine, Fakultet likovnih umjetnosti upiše 20 redovnih studenata.

U okviru Fakulteta likovnih umjetnosti djeluje i centar 42°, sa istoimenom galerijom, koja se nalazi u Šantićevoj ulici.

Fakultet dramskih umjetnosti

Fakultet dramskih umjetnosti, kao nova jedinica Univerziteta Crne Gore, utemeljen je 1994. godine. Premda prvu generaciju studenata upisuje u studijskoj 1994/95. godini, pomenuta jedinica sve do 1997. godine djeluje kao odsjek Fakulteta likovnih umjetnosti.

Fakultet je smješten u samom gradskom jezgru, u zdanju bivšeg turskog poslanstva, dok se administracija pomenute visokoobrazovne institucije nalazi u zgradi Doma učenika i studenata.

Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti danas su protagonisti komada na najznačajnijim domaćim pozornicama, poput Kraljevskog pozorišta „Zetski dom“ i Crnogorskog narodnog pozorišta, ali i šire.

Fakultet djeluje kroz tri studijska programa – gluma, režija i produkcija.

Muzička akademija

Muzička akademija najstariji je umjetnički fakultet u Crnoj Gori. Osnovana je 1980. godine, a do 1996. funkcionisala je u Podgorici.

Akademija je smještena u jezgru grada, u zgradi bivšeg britanskog poslanstva. Tokom 2012. godine, pomenuto zdanje je u potpunosti rekonstruisano kroz projekat „Beautiful Cetinje“, čime su studenti i nastavni kadar dobili savremene uslove za rad.

Svake godine, Muzička akademija prima 35 redovnih studenata, koji znanje stiču kroz dva smjera – pedagoško – teorijski (odsjeci: opšta muzička pedagogija, kompozicija, dirigovanje) i pedagoško – instrumentalni (odsjeci: klavir, flauta, klarinet, viola, truba, violončelo, kontrabas).

Fakultet za pomorstvo – smjer menadžment u pomorstvu

Tokom 2011. godine, na inicijativu dijela studenata i profesora, kotorski Fakultet za pomorstvo na Cetinju je otvorio akademski program menadžment u pomorstvu.

Aktivnost je realizovana u saradnji Fakulteta i Prijestonice Cetinje, a nastava se realizuje za sve tri godine dodiplomskih studija.

Od studijske godine 2013/14, na Fakultetu će sa radom početi i još jedan novi studijski program.