Na sjednici održanoj 27. juna 2011. godine, Skupština Prijestonice Cetinje donijela je Poslovnik o radu, kojim se, u skladu sa Statutom i zakonskim aktima, uređuju pitanja konstituisanja, organizacije i načina rada gradskog parlamenta, prava i dužnosti odbornika, postupak donošenja akata, sazivanje sjednica i njihov tok, javnost rada, način i postupak učešća predstavnika nevladinih organizacija na sjednicama, te druga pitanja.

 

Poslovnik Skupštine Prijestonice Cetinje