petak, 29 septembar 2017 13:22

Radovi na rekonstrukciji Bajove ulice u završnoj fazi

Radovi na rekonstrukciji centralne gradske saobraćajnice na Cetinju - Bajove ulice, privode se kraju. U toku je nanošenje završnog sloja asfalta.

Riječ je o projektu kojim će se obezbijediti bolja saobraćajna rješenja u samom centru grada, ali i uspostaviti potpuno nova komunalna infrastruktura na ovom potezu.

- U proteklih sedam mjeseci izvršeno je kompletno razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije i izgrađen dio nedostajuće kanalizacione mreže, koja je spojena sa mrežom u istorijskom jezgru grada. Takođe, stvoren je preduslov za spuštanje vazdušnih niskonaponskih vodova u zemlju čime će se riješiti i problem snabdijevanja električnom energijom – kaže direktor Direkcije za investicije Prijestonice Cetinje, Božidar Božović.

Božović je objasnio da su do sada izgrađeni trotoari, ivičnjaci, pri čemu su izgrađene rampe za prilaz lica sa invaliditetom, kao i skoro 90 parking mjesta.

- Ono što dalje slijedi je montiranje javne rasvjete, za koju je stvoren kompletan infrastrukturni preduslov, kao i hortihulturno uređenje, jer su na pojedinim mjestima morale biti izmještene lipe na kojima će biti posađene nove sadnice – dodao je Božović.

Saobraćajnica je spuštena za 25 cm pa se moraju reparirati objekti koji su u njenoj kontaktnoj zoni.

Vrijednost projekta čiji su investitori Prijestonica Cetinje i Direkcija javnih radova je gotovo milion eura.

Završetkom radova na rekonstrukciji Bajove ulice u dužini 850 metara, zaokružiće se realizacija višegodišnjih projekata rekonstrukcije gradskih saobraćajnica i radovi na kompletnom razdvajanju atmosferske i fekalne kanalizacije u čitavom gradu i njihovo separatno odvođenje ka ponoru.