petak, 25 avgust 2017 11:38

Raspisan tender za izgradnju stadiona na Cetinju

Tender vrijedan gotovo devet miliona eura za izgradnju novog fudbalskog stadiona na Cetinju raspisan je danas i trajaće narednih 37 dana.

Prijestonica Cetinje, uz podršku i saradnju sa Vladom Crne Gore i Fudbalskim savezom Crne Gore, realizuje aktivnosti na izgradnji stadiona na Cetinju u skladu sa UEFA standardima.

Za realizaciju projekta urađena je sva potrebna prostorno planska dokumentacija, te glavni projekat stadiona na osnovu koga je Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo građevinsku dozvolu. Na taj način su se stekli uslovi za nastavak aktivnosti u cilju realizacije ovog veoma značajnog projekta, koji će omogućiti kvalitetnije uslove za razvoj sporta, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović istakao je da planirani stadion, po svojim karakteristikama, zadovoljava najzahtjevnije standarde UEFA, čime se stvaraju uslovi za odigravanje međunarodnih utakmica i utakmica nacionalnih selekcija.

- U oblikovnom smislu na dizajn stadiona je uticalo više faktora. Sama lokacija za izgradnju u okviru istorijskog jezgra zahtijevala je posebnu senzibilnost u projektovanju fasada. Takođe, projektovanim kapacitetom stadiona, vodilo se računa da on bude primjeren ambijentu i potrebama Cetinja – naglasio je Bogdanović.

Ukupan kapacitet stadiona iznosiće 5 hiljada i 192 gledaoca, što je u skladu sa zahtjevima UEFA za odigravanje reprezentativnih utakmica.

- Organizaciono, stadion je podijeljen na četiri segmenta koji su raspoređeni oko terena za igru. Istočni segment dominantno čini istočna tribina stadiona kapaciteta 2 hiljade i 103 gledaoca na tribini i 98 u ložama. Zapadni segment je u arhitektonsko gradjevinskom smislu sličan istočnom, ali je distribucija sadržaja dijelom izmijenjena, prilagodjeno potrebama fudbalskih ekipa, delegata i osoblja na utakmicama, kao i zahtjevnim potrebama medija. Zapadna tribina stadiona je kapaciteta 2 hiljade i 129 gledalaca na tribini i 145 u ložama. Sjeverni segment čini nenatkrivena tribina kapaciteta 717 mjesta rezervisana za gostujuće navijače, dok južni segment čini prizemni dio opredijeljen za komercijalne sadržaje orjentisane na pristupni trg – pojasnio je gradonačelnik Bogdanović.

Rok završetka radova je 3 godine.