ponedjeljak, 12 jun 2017 12:40

Izabrani članovi novog saziva Savjeta mladih Prijestonice Cetinje

Izabran je novi saziv Savjeta mladih Prijestonice Cetinje, koji će djelovati u narednom dvogodišnjem periodu, a čine ga devet članova: Petar Vujović, Aleksandar Vuković, Nikolina Belada, Nikoleta Ivanović, Miloš Martinović, Milica Marković, Balša Vušurović, Lidija Borilović i Dušan Martinović.

Izboru članova drugog saziva Savjeta mladih Prijestonice Cetinje prethodio je javni poziv koji je raspisao Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Prijestonice Cetinje, u skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za kulturu, sport i mlade, Komisija koja je vršila odabir članova izabrala je Milenu Draganić za PR-a Savjeta mladih Prijestonice.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo nadležnog organa lokalne uprave sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Prijestonice Cetinje.

Savjet mladih se, izmedju ostalog, bavi pitanjima od značaja za unapredjenje položaja mladih na teritoriji prijestonice, te načinu rješavanja istih; davanjem mišljenja prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od posebnog značaja za mlade; učestvovanjem u izradi i praćenju primjene Lokalnog plana akcije za mlade; organizovanjem raznih aktivnosti koje uključuju mlade ili su namijenjene mladima, kao i drugim poslovima od interesa za mlade.

Postojanjem Savjeta mladih Prijestonice, stvorio se značajan instrument za kvalitetnije sprovodjenje omladinske politike.