subota, 18 februar 2017 17:13

Gradonačelnik Bogdanović učestvovao na samitu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti u Atini

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanovic učestvovao je proteklih dana na samitu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, koji je održan u Atini.

Tokom samita, gradonačelnik Bogdanović je, kao predstavnik Crne Gore, učestvovao u radu monitoring komiteta pomenute organizacije.

Tom prilikom, više riječi bilo je o aktuelnim momentima koji se tiču lokalnih i regionalnih vlasti u državama Evrope, a gradonačelnik Bogdanović predstavio je najznačajnije aktivnosti koje se tiču sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori.

On je posebno akcentovao do sad realizovane mjere u pravcu reforme sistema lokalne samouprave, ali i brojne obaveze koje u tom procesu tek očekuju gradove i opštine u Crnoj Gori.

Kao momenat od posebnog značaja za lokalne uprave u našoj državi, gradonačelnik Bogdanović pomenuo je nedavno uspostavljanje Ministarstva za javnu upravu.

Tokom sastanka, govoreno je i o aktivnostima nacionalnih zajednica lokalnih vlasti, a kada je riječ o Crnoj Gori - u posebnom su fokusu bile obaveze lokalnih vlasti na planu evropskih integracija.