subota, 28 januar 2017 19:11

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović boravio u posjeti Prijestonici Cetinje

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i Milutin Simović boravio je danas u posjeti Prijestonice Cetinje, tokom koje je predstavljen Agrobudžet za tekuću godinu, uz susret sa gradonačelnikom Aleksandrom Bogdanovićem.


Tokom prve prezentacije Agrobudžeta Crne Gore za 2017. godinu, upriličenoj na Ivanovim Koritima, naglašeno je kako je riječ o dokumentu koji će podstaći dalji razvoj poljoprivrede – pri čemu su samim dokumentom predviđena sredstva u iznosu od 31.5 miliona eura, što je za gotovo 40% više u odnosu na prethodnu godinu.

Uslijedio je sastanak gradonačelnika Bogdanovića i ministra Simovića, tokom kojeg su razmatrana pitanja od značaja za razvoj, kako gradskog tako i ruralnog dijela Prijestonice Cetinje.

Gradonačelnik Bogdanović informisao je potpredsjendika Vlade i ministra o predstojećim projektima gradnje trga i pijace na Njegušima, te projektu rekonstrukcije vodovoda na Njegušima. Sagovornici su se saglasili kako će gradska uprava i resorno ministarstvo zajedno raditi na rješavanju pitanja vodosnabdijevanja Njeguša, pri čemu je Ministar Simović kao posebno značajan ocijenio projekat gradnje trga i pijace u pomenutom mjestu, naglasivši kako on predstavlja podsticaj plasmanu proizvoda tog kraja, koji iz godine u godinu bilježi rast turističkih posjeta.

Takođe, zajednički je konstatovano da je riječ o izuzetno važnim projektima koji će dodatno doprinijeti valorizaciji izdašnih potencijala Njeguša.

Gradonačelnik Bogdanović je tokom sastanka podsjetio na tekuće investicije na seoskom području – poput gradnje turističkog kompleksa na Njegušima i proizvodno-smještajnih kapaciteta u mjestu Građani, naglasivši pritom i završene ili tekuće projekte gradnje vodovoda u Rijeci Crnojevića, Karuču, Mikulićima, Radonjićima i Bobiji.

Tokom sastanka, posebna pažnja je posvećena tekućim aktivnostima na gradnji u okviru poslovne zone na prostoru „Košute“ – čiji će dio biti i kompanije koje se bave preradom poljoprivrednih i srodnih proizvoda.

Ministar Simović naglasio je kako Cetinje predstavlja primjer u pogledu stvaranja uslova za povoljan poslovni ambijent – što, kako je kazao, potvrđuju tekuće investicije na Cetinju, vrijedne preko 20 miliona eura.

Gradonačelnik Bogdanović i ministar Simović sastali su se i sa poljoprivrednim proizvođačima sa Njeguša. Učesnici sastanka iskazali su važnost uspješnog procesa zaštite brenda njeguške pršute, a razgovarano je i o brojnim drugim teamama od značaja za proizvođače sa tog dijela teritorije Prijestonice Cetinje.

S tim u vezi, govoreno je i o podsticajima koje Prijestonica Cetinje – kroz stimulativne mjere – nudi poljoprivrednim proizvođačima koji time, pod povlašćenim uslovima i pojednostavljenim procedurama, mogu realizovati investicije. U tom kontekstu, ministar Simović posebno je akcentovao značaj činjenice da Prijestonica Cetinje nudi gotovo jedinstven model za poljoprivredne projekte, koji podrazumijeva oslobađanje plaćanja komunalija i izdavanje svih potrebnih dozvola u roku kraćem od 48 sati, što treba da predstavlja primjer drugim jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori.