12/12/2017: Aneks br. 2 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Ljiljanić Marije

12/12/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Popović Dušana

07/12/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pejanović Irene

05/12/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Gardašević Neđeljka

05/12/2017: Ispravka zapisa Anexa Ugovora

27/11/2017: Ugovor o otkupu stana između Prijestonice Cetinje i Ražnatović Bosiljke

24/11/2017: Ugovor o otkupu stana između Prijestonice Cetinje i Vujić Slobodana

22/11/2017: Ugovor o zamjeni nekretnina novčanom nadoknadom

20/11/2017: Ugovor o otkupu stana - Vulaš Branka

20/11/2017: Ugovor o otkupu stana između Prijestonice Cetinje i Nikolić Zorke

15/11/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Crnogorski Telekom

13/11/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Borilović Željko

13/11/2017: Rješenje po upravnom postupku shodno zahtjevu za otkup stana Ćupić Dragana

06/11/2017: Anex Ugovora sa Udruženjem penzionera

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

01/11/2017: Odluka o donošenju Elaborata o postavljanju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/11/2017: ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA KATUNSKE NAHIJE

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Marković Budimira izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "Luke Ivaniševica" S-32 u Cetinju

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Jovanović Velimira izvrši upis prava svojine u naselju "Luke Ivaniševića" S-32 u Cetinju

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Vujović Olgu izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "Đura Petrovića" u Cetinju

01/11/2017: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Vuković Srđanu

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vujić Slobodanu

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Kasnecović Stanki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vulaš Branki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vučković Dušanki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Krivokapić Petru

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Ražnatović Bosiljki

01/11/2017: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja Spomen-ploče Nikoli Lekiću

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja Spomen-biste Jovanu M. Vučkoviću

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu "Park pjesnika"

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem statusa Spomeniku borcima i civilnim žrtvama fudbalerima i sportskim radnicima poginulim za slobodu u NOB-u 1941-1945. godine

01/11/2017: Odluka o razrješenju zamjenice predsjednice Izborne komisije Prijestonice

01/11/2017: Odluka o imenovanju zamjenice predsjednice Izborne komisije Prijestonice

01/11/2017: Odluka o kupovini nepokretnosti

01/11/2017: Odluka o razmjeni nepokretnosti

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Nikolić Zorki

01/11/2017: DNEVNI RED DOPUNA TAČAKA ZA XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

19/10/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Pejaković Dragana

25/09/2017: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

25/09/2017: Odluka o konstituisanju Senata Prijestonice

25/09/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o prijedlogu godišnjeg Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

25/09/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

2509/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. "Parking servis i održavanje objekata" Cetinje

25/09/2017: Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o ustanovljavanju lične službenosti-prava upotrebe stanova u objektu na UP 78, blok 2, zona B2, Izmjene i dopune DUP-a "Aerodrom"

25/09/2017: Odluka o utvrđivanju namjene nepokretnosti na kat. parceli br.1346-2 br. zgrade 1 iz lista nepokretnosti br. 3450 KO Cetinje I

25/09/2017: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Pejaković Draganu

25/09/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

25/09/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

25/09/2017: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

25/09/2017: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

25/09/2017: Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Prijestonice Cetinje

19/09/2017: Ugovor o prenosu prava svojine bez naknade između Prijestonice Cetinje i "Sindikata Uprave policije"

14/09/2017: Ugovor o prenosu prava svojine bez naknade između Prijestonice Cetinje i "Sindikata kulture Crne Gore"

05/09/2017: Notarski zapis ugovora o prodaji između Prijestonice Cetinje i Ivana Đurđića

05/09/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tatar Dragutina

05/09/2017: Ugovor o poklonu između Radosava Đurovića i Prijestonice Cetinje

04/09/2017: Ugovor o javnom i privatnom partnerstvu

29/08/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i "Tobacco S Press"

29/08/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i "Tobacco S Press"

21/08/2017: Rješenje u vezi zahtjeva za otkup stana - Dapčević Đorđe

16/08/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i bifea "Duga"

16/08/2017: Anex Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Bife "Duga"

15/08/2017: Zaključak o zakupu

15/08/2017: Zaključak - Pejović Krsto

07/08/2017: Rješenje po upravnom postupku shodno zahtjevu za otkup stana Ćupić Dragana

31/07/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODUSTAJANJE OD PRAVA NA ŽALBU NA DJELIMIČNU PRESUDU PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI POSL. BR. P. 492/16

31/07/2017: ODLUKA O UČEŠĆU PRIJESTONICE U IZDRADNJI OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA ZA POTREBE UDRUŽENJA PENZIONERA CETINJE

31/07/2017: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI SINDIKATU UPRAVE POLICIJE CRNE GORE

31/07/2017: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI SINDIKATU KULTURE CRNE GORE

31/07/2017: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA ĐURĐIĆ IVANA

31/07/2017: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU OTKUPA STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE PRIJESTONICA CETINJE

31/07/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI PRIJESTONICE CETINJE

31/07/2017: Odluka o sticanju prava svojine na nepokretnosti u K.O. Velestovo

31/07/2017: Odluka o usvajanju Akcionog plana za lica smanjene pokretljivosti u Prijestonici Cetinje

31/07/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu

31/07/2017: Odluka o imenovanju direktorice - JU BIBLIOTEKA NJEGOŠ

31/07/2017: Odluka o imenovanju Odbora direktora D.O.O. Parking servis i održavanje objekata Cetinje

31/07/2017: ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA KATUNSKE NAHIJE

31/07/2017: ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA RIJEČKE NAHIJE

31/07/2017: Odluka o razrješenju člana odbora direktora D.O.O. Sportski centar Cetinje

31/07/2017: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora D.O.O. Sportski centar Cetinje

31/07/2017: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU JEDNOG ČLANA U ODBORU ZA STATUT I PROPISE

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU JENDOG ČLANA ODBORA ZA STATUT I PROPISE

31/07/2017: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA U ODBORU ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJENDICE ODBORA ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

31/07/2017: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA U SAVJETU ZA RAZVOJ SEOSKOG PODRUČJA

31/07/2017: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za seosko područje

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA RAZVOJ SEOSKOG PODRUČJA

31/07/2017: RJEŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ SEOSKOG PODRUČJA

26/07/2017: Ugovor o cialis 20mg zakupu građeviskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "3K GROUP"

10/07/2017: Notarski zapis ugovora o prodaji između Prijestonice Cetinje i Mudreša Vaska

26/06/2017: Odluka o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/06/2017: Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis i održavanje objekata" Cetinje

26/06/2017: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2016. godinu

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Komunalno" Cetinje za 2016. godinu

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Sportski centar Cetinje" za 2016. godinu

26/06/2017: OPŠTI PLAN ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA ZA VODE OD LOKALNOG ZNAČAJA ZA PRIJESTONICU ZA PERIOD OD 2018-2023. GODINE

26/06/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2016. godinu

20/06/2017: IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

20/06/2017: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O RADU GRADONAČELNIKA ZA 2016. GODINU

20/06/2017: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O PRESTANKU MANDATA GLAVNOG ADMINISTRATORA PRIJESTONICE

20/06/2017: ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKTKA REKONSTRUKCIJE FUDBALSKOG STADIONA NA URBANISTIČKOJ PARCELI 2-1B U OKVIRU DUP-A ZONA SPORTA CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM MUDREŠA VASKU

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI DA SE NA LJEŠKOVIĆ DANILA IZVRŠI UPIS PRAVA SVOJINE NA STANU U NASELJU LUKE IVANIŠEVIĆA U CETINJU

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

20/06/2017: ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJESTONICE CETINJE

20/06/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijeki plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU JEVNE USTANOVE NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ CETINJE

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI ZA 2017. godinu

20/06/2017: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA DOO SPORTSKI CENTAR CETINJE

13/06/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Zuber Vasa

09/06/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Telenora

09/06/2017: Odluka o utvrđivanju Nacrta Akcionog plana prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti Prijestonice Cetinje

08/06/2017: Rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda - Popović Dušan

30/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Mirković Milorada

26/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pravilović Željka

17/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Otašević Božidara

17/05/2017: Rješenje Pejović Milutin

17/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Otašević Božidara

16/05/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora - FIA CETINJE

16/05/2017: UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - UGRINOVSKI BOBAN

16/05/2017 :UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - SUKAČEV ŽELJKO

16/05/2017 :UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - MOTO-COMMERCE

16/05/2017 :UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - MARTINOVIĆ ČEDOMIR

16/05/2017 :UGOVOR O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA -PEJAKOVIĆ VESELIN

15/05/2017 : Odluka o izradi Akcionog plana- Lica sa invaliditetom

15/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Martinović Čedomira

15/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Adžić Zorana i Mrvaljević Radisava

15/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i DOO Cetkom

15/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Silex promet

15/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujović Branka

10/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pejaković Veselina

10/05/2017: Rješenje o usvajanju zahtjeva

05/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice cetinje i Sukačev Željka

05/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Ugrinovski Bobana

05/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i IVPE DOO

05/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Kaluđerović Milene

05/05/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tmušić Dejana

06/04/2017: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje za period 2017.-2021. godine

03/04/2017: Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Prijestonice Cetinje

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Vodovod i kanalizacija- Cetinje" za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. "Sportski centar Cetinje" sa finansijskim planom za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Komunalno Cetinje" za 2017. godinu

03/04/2017: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni Statuta DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju poslova DOO "Komunalno Cetinje"

03/04/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Radunović Labuda izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "IV jul" u Cetinju

03/04/2017: Odluka o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje

03/04/2017: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u K.O. Cetinje I

03/04/2017: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u valorizaciji građevinskog zemljišta kroz zajedničku izgradnju stambeno-poslovnog objekta u formi javno-privatnog partnerstva

03/04/2017: Zaključak o prihvatanju Informacije o zdrastvenim uslugama na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

03/04/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2016. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

03/04/2017: Rješenje o razrješenju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

03/04/2017: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

03/04/2017: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

03/04/2017: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

03/04/2017: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

03/04/2017: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

03/04/2017: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2017. GODINU

27/03/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta - Otašević Božidar

01/03/2017: Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u K.O. Cetinje I

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

01/03/2017: Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

01/03/2017: Odluka o dopunama Odluke o obrazovanju Službe Skupštine

01/03/2017: Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera "Radio i televizija Cetinje"

01/03/2017: Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

01/03/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove narodna biblioteka i čitaonica Njegoš

01/03/2017: ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa rada za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom

01/03/2017: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja za 2016. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica u Prijestonici

01/03/2017: ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI

28/02/2017: Ugovor o davanju poslovnog prostora na korišćenje između Prijestonice Cetinje i NVO UBNOR I ANTIFAŠISTA PRIJESTONICE CETINJE

28/02/2017: Ugovor o davanju poslovnog prostora na korišćenje između Prijestonice Cetinje i Saveza sindikata Crne Gore

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

22/02/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press

01/02/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Popović Nika

01/02/2017: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Milošević Branka

27/01/2017: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press