29/12/2016: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

29/12/2016: ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 01.01 DO 31.03.2017. GODINE

29/12/2016: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2017. GODINU

29/12/2016: Odluka o naknadi za rad odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o obrazovanju Službe Skupštine

29/12/2016: Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine

29/12/2016: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Savezu sindikata Crne Gore - Opštinskom sindikalnom povjereništvu Cetinje bez naknade

29/12/2016: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora NVO UBNOR i antifašista Prijestonice Cetinje bez naknade

29/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti da se na Perunović Slavku izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "IV Jul"

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Popović Marku i Popović Niku

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku radi dokompletiranja UP 68

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku radi dokompletiranja UP 70

29/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2015. godinu

29/12/2016: Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016-2020. godine

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju na području Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju fekalnih voda sa područja grada

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sakupljanju i odvođenju atmosferskih voda sa područja grada

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2015. godinu DOO "Sportski centar Cetinje"

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje za 2015-2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji aktivnosti po pitanju omladinske politike na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju poljoprivrede na području Prijestonice za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom području Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

29/12/2016: Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za izbor i imenovanja

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

28/12/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Lagator Veselina

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o prestanku mandata zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

01/12/2016: Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Osnovnom sudu u Cetinju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju

01/12/2016: Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti Udruženju penzionera Cetinje

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mijailović Ljubici

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku

01/12/2016: Odluka o ustupanju dijela potraživanja Janković Ljiljani iz Cetinja prilikom isplate potraživanja Prijestonice Cetinje prema stečajnom dužniku "Elektrodistibucija Obod" AD u stečaju

01/12/2016: Odluka o osnivanju muškog košarkaskog kluba "Lovćen 1947"

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

18/11/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Gardašević Neđeljka

26/10/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Borilović Željka

24/10/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Muhadinović Zorana

19/10/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pejanović Irene

15/10/2016: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Vujović Jovana

06/10/2016: Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Jovana Martinovića

28/09/2016: Ugovor o davanju poslovnih prostorija na korišćenje između Prijestonice Cetinje i Socijalističke narodne partije Crne Gore

19/09/2016: Aneks ugovora o zakupu poslovnih prostora između Prijestonice Cetinje i "Tobacco S Press" D.O.O. Podgorica

30/08/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Gradonačelnika za 2015. godinu

30/08/2016: Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade "13. NOVEMBAR"

30/08/2016: Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

30/08/2016: Rješenje o razrješenje jedne članice Odbora za Statut i propise

30/08/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za Statut i propise

30/08/2016: Rješenje o razrješenju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

30/08/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

30/08/2016: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

30/08/2016: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za zaštitu životne sredine

30/08/2016: Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

30/08/2016: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

30/08/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

30/08/2016: Rješenje o imenovanju jednog člana Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja

30/08/2016: Odluka o razrješenju jednog člana Izborne komisije Prijestonice

30/08/2016: Odluka o imenovanju jednog člana Izborne komisije Prijestonice

30/08/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora D.O.O. "Komunalno" Cetinje

30/08/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora D.O.O. "Komunalno" Cetinje

30/08/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2016. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

30/08/2016: Odluka o usvajanju Plana za zaštitu i spašavanje od poplava za teritoriju Prijestonice Cetinje

30/08/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i komunalnom uređenju grada

30/08/2016: Odluka o izmjenama Odluke o pijacama

30/08/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada D.O.O. "Komunalno" Cetinje za 2016. godinu

30/08/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu D.O.O. "Komunalno" Cetinje za 2015. godinu

30/08/2016: Odluka o davanju ovlašćenja za davanje saglasnosti za izdavanje građevinske dozvole na investitora D.O.O. "Prima car" Cetinje

30/08/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva na terotoriji Prijestonice Cetinje

11/08/2016: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i "Crnogorskog Telekoma"

10/08/2016: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i D.O.O. "ICTUS"

09/08/2016: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i bifea "DUGA"

04/08/2016: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i FONDA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA CRNE GORE

03/08/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i D.O.O. "3K GROUP"

27/07/2016: Anex ugovora o prodaji - Lovćen AD Podgorica

25/07/2016: Rješenje Mans 2

21/07/2016: Rješenje DZZZ - Feniks

20/07/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i D.O.O."Mtel"

12/07/2016: Ugovor o zakupu poslovnog prostora - Ivanović Dušan

23/06/2016: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Hočka Sulejmana

15/06/2013: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i  Tmušić Dejana

13/06/2016: Rješenje Mans

13/06/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i  Ratković Vojislava

09/06/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Mirković Milorada

07/06/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Andrić Željka

06/06/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i  Sukačev Željka

01/06/2016: Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

01/06/2016: Odluka o zaradama lokalnih funkcionera

01/06/2016: Odluka o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora D.O.O Komunalno Cetinje o kreditnom zaduženju

01/06/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Nenezić Božidaru

01/06/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Sulejman Hočku

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti da se na Obradović Stanka izvrši upis prava svojine na stanu u ulici Njegoševoj u Cetinju

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2016. godinu

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2016. godinu

01/06/2016: Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period od 2016. do 2020. godine

01/06/2016: Odluka o usvajanju Plana za zaštitu i spašavanje od požara za teritoriju Prijestonice Cetinje

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/06/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2015. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje Glavnog administratora Prijestonice Cetinje zbog isteka mandata

01/06/2016: Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Glavnog administratora Prijestonice Cetinje

01/06/2016: Oduka o razrješenju člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

10/05/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujovic Branka

09/05/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i  Dragojevic Milorad

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i D.O.O. Silex Promet Cetinje

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Jovanović Nevenke

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Marković Aleksandre

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Martinović Čedomira

25/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Ugrinovski Bobana

18/04/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Telenor" d.o.o.

07/04/2016: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje političkih subjekata za 2016. godinu

18/03/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press-a

01/03/2016: ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA PRIJESTONICE

01/03/2016: Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova II saziva Senata Prijestonice

01/03/2016: Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije „Ravil“ sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

01/03/2016: Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Cetinje“

01/03/2016: Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

01/03/2016: Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan za 2016. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2015. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2016. godinu DOO „Sportski centar Cetinje“

01/03/2016: Odluka o razrješenju Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje

01/03/2016: Odluka o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje

01/03/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa JU Dnevni centar Cetinje

01/03/2016: Zaključak o prihvatanju finansijskog izvještaja JU Dnevni centar Cetinje

01/03/2016: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O STANJU UREĐENJA PROSTORA ZA 2015. GODINU

01/03/2016: IZVJEŠTAJ O STANJU UREĐENJA PROSTORA ZA 2015. GODINU

01/03/2016: Odluka o davanju ovlašćenja za pokretanje postupka i realizaciju uklanjanja objekta na kat. parceli br.45691 KO Cetinje i DUP "Gruda-Donje polje" Cetinje

25/02/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press-a

25/02/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press-a

25/02/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press-a

25/02/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press-a

25/02/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press-a

25/02/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tobacco S Press-a

12/02/2016: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Gardašević Neđeljka

03/02/2016: Ugovor o prodaji nepokretnosti između Prijestonice Cetinje, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Miljanić Slobodana i Milošević Biljane