30/12/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice cetinje i Pejanović Irene

29/12/2015: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

29/12/2015: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan prihoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - plan rashoda

29/12/2015: Rebalans 2015 - raspodjela po potrošačkim jedinicama

29/12/2015: ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 01.01 DO 31.03.2016. GODINE

29/12/2015: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

29/12/2015: Odluka o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2015: Odluka o pristupanju Prijestonice Cetinje Jadransko-jonskoj Euroregiji

29/12/2015: Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti za upis promjena i usklađivanje opštih akata Rukometnog kluba "Lovcen" Cetinje

29/12/2015: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine A.D. "Montenegro Modern Shoes" u stečaju

29/12/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću" Komunalno" Cetinje

29/12/2015: ODLUKA O O ZATVARANJU NESANITARNOG ODLAGALIŠTA OTPADA "VRTIJELJKA"

29/12/2015: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O STANJU IMOVINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2015. GODINU

29/12/2015: Odluka o razrješenju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o imenovanju zamjenika člana Izborne komisije Prijestonice

29/12/2015: Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

29/12/2015: Odluka o porezu na nepokretnosti

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom poručju Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju izvještaja o implementaciji aktivnosti Lokalnog plana akcije za mlade u Prijestonici Cetinje za 2015. godinu

29/12/2015: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje

25/12/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Lipovina Saše

17/12/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Andromedacomerce

12/12/2015: Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Jovana Martinovića

27/11/2015: Odluka o izmjenama Odluke o budžetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

27/11/2015: Odluka o izmjenama Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/11/2015: Aneks br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press"

25/11/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Petričević Zorana

25/11/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pravilović Željka

18/11/2015: Odluka o porezu na nepokretnost

10/11/2015: Ugovor o rješavanju imovinsko pravnih odnosa između Prijestonice Cetinje i Vujović Milutina

09/11/2015: Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i D.O.O. "Ictus"

06/11/2015: Notarski zapis založne izjave UZZ broj 454/2015

06/11/2015: Odluka o rješavanju imovinsko – pravnih odnosa između Prijestonice Cetinje i Vujović Sava Milutina

06/11/2015: Odluka o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Prijestonice

02/11/2015: ANEKS br. 12 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Perišić Zorke

02/11/2015: ANEKS br. 14 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Bifea "Duga"

30/10/2015: ANEKS br. 1 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press"

29/10/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i D.O.O. Silex Promet

26/10/2015: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

26/10/2015: Odluka o naseljima i granicama naselja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/10/2015: Odluka o utvrđivanju visine otpremnine zaspolenih u organima i službama lokalne uprave, službama lokalne samouprave i javnim službama čiji je osnivač Prijestonica

26/10/2015: Odluka o izmjeni i doradi spomen – obilježja spomenika na Ljubotinju

26/10/2015: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PODIZANJA SPOMEN-OBILJEŽJA NA TERITORIJI CETINJE ZA 2015. GODINU

26/10/2015: Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“

26/10/2015: Odluka o produženju korišćenja i upravljanja na nepokretnosti u KO Cetinje i Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje

26/10/2015: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere za 2014. godinu

26/10/2015: Odluka o o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Sportski centar Cetinje“

26/10/2015: Odluka o o imenovanju člana Odbora direktora DOO „Sportski centar Cetinje“

26/10/2015: Odluka o učešću Prijestonice Cetinje u postupku kupoprodaje dijela imovine A.D. „Montenegro Modern Shoes“ u stečaju

22/10/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i IVPE D.O.O.

20/10/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Borilović Željka

03/09/2015: Ugovor o ustupanju na korišćenje između Prijestonice Cetinje i D.O.O. Sportski centar Cetinje

02/09/2015: Aneks Ugovora o prodaji nepokretnosti između Prijestonice Cetinje i d.o.o. "VOLI TRADE"

07/08/2015: Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

30/07/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i d.o.o. CETKOM

30/07/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Lagator Veselina

30/07/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Kaluđerović Milene

28/07/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujović Tomislava

08/07/2015: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Ivana Mijuškovića UZZ 251/2015.

15/05/2015: Odluka o kreditnom zaduženju Prijestonice

28/04/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tmušić Dejana

27/04/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Martinović Čedomira

27/04/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Ugrinovski Bobana

23/04/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujović Branka

09/04/2015: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i "Crnogorski Telekom" AD Podgorica

09/04/2015: Odluka o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, način naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

11/03/2015: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama

16/03/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Telenor" d.o.o. Podgorica 

11/03/2015: Ugovor o ustanovljenju  lične službenosti - pravo upotrebe (Ugovarač ad1 - Prijestonica Cetinje, Ugovarač ad2 - Zvicer Vukosava, Ugovarač ad3 - Zvicer Nenad)

11/02/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press doo" - (4. jul)

11/02/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press doo" - (Gipos)

11/02/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press doo" - (Grahovska)

11/02/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press doo" - (X crnogorske)

11/02/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press doo" - (naselje Ðuro Petrović)

11/02/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Rokšped Tobacco S Press doo" - (ul. Peka Pavlovića)

09/02/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "ŠTAMPA" AD Podgorica - (ul. Bulevar crnogorskih junaka)

09/02/2015: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "ŠTAMPA" AD Podgorica - (ul. Pavle Rovinski)

09/02/2015: Ugovor - Otvoreni kulturni forum