29/12/2014: Odluka o budzetu Prijestonice Cetinje za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o saglasnosti Finansijskog plana JU Dnevni centar za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka na Program rada JU NBČ Njegoš za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka na Finansijski plan JU NBČ Njegoš za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o davanju statusa spomen - obilježja spomen - bisti Petra II Petrovića Njegoša

29/12/2014: Odluka o podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju izvještaja o ustanovljenoj imovini Prijestonice Cetinje

29/12/2014: DNEVNI RED ZA XIII SJEDNICU SKUPŠTINE

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju i problemima u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje

29/12/2014: 2015 - Raspodjela po potrošačkim jedinicama (2)

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o implementaciji dijela aktivnosti Loklanog akcionog plana za djecu u Prijestonici Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u vodoprivredi na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2014: Zaključak o prihvatanju Informacije i implementaciji dijela aktivnosti Loklanog akcionog plana za mlade u Prijestonici Cetinje

29/12/2014: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice 2014. godina

29/12/2014: Program rada Skupštine za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o davanju saglasnosti na upis promjena i usklađivanje opštih akata Fudbalskog kluba "Lovćen" Cetinje

29/12/2014: Odluka o utvrđivanju Sporazuma o saradnji sa nevladinim organizacijama

29/12/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JKP za 2015. godinu

29/12/2014: Odluka o davanju saglasnosti na Programa rada JU Dnevni centar za 2015. godinu

23/12/2014: Ugovor o davanju na upravljanje između Prijestonice Cetinje i DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje"

12/12/2014: Aneks br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Udruženja boraca NOR - a i antifašista Prijestonice Cetinje

03/12/2014: Ugovor o prenosu prava raspolaganja između Prijestonice Cetinje i vjerske zajednice CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

20/11/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Opštinskog sindikalnog povjereništva

19/11/2014: Odluka o utvrđivanju nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Bajice"

19/11/2014: Odluka o utvrđivanju nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Humci"

04/11/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i "ROKŠPED TOBACCO S PRESS" d.o.o. Podgorica

28/10/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vušurović Biserke

27/10/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Martinović Jugoslava

10/10/2014: Odluka o sprovođenju popisa imovine sa stanjem imovine na dan 31.12.2014. godine

09/10/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore

23/09/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Martinović Jovana

23/09/2014: ANEKS br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Martinović Jovana 

16/09/2014: ANEKS br. 10 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Perišić Zorke

16/09/2014: ANEKS br. 12 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Bife "Duga"

03/09/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Popović Dušana

02/09/2014: ANEKS br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Ministarstva unutrašnjih poslova Podgorica

01/09/2014: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Strugar Vjere

29/08/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujović Borisa

29/08/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Otašević Božidara

29/08/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Irina - Božena doo Cetinje

29/08/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Gardašević Neđeljka

29/08/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Petričević Zorana

25/08/2014: Odluka o izboru članova Savjeta mladih Prijestonice Cetinje

14/08/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Rajković Aleksandra

07/08/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Borilović Željka

06/08/2014: Ugovor o prodaji nepokretnosti između Đurišić Igora i Prijestonice Cetinje

01/08/2014: ANEKS br. 1 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i JU "Lovćen - Bečići" Cetinje

30/07/2014: Ugovor o zakupu kancelarijskog prostora između Uprave za inspekcijske poslove i Prijestonice Cetinje

29/07/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i DOO SILEX PROMET - Cetinje

29/07/2014: Sporazumni raskid Aneksa br. 2 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Uprave za inspekcijske poslove

07/07/2014: Ugovor 1 o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i CETKOM DOO - Cetinje

07/07/2014: Ugovor 2 o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i CETKOM DOO - Cetinje

07/07/2014: Ugovor o prenosu prava i obaveza između Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore "SOLIDARNO" Podgorica i Prijestonice Cetinje

04/07/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Društva za telekomunikacije "M-tel" DOO Podgorica  

24/06/2014: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje, Stanković (Blažo) Vojislava i Stanković (Jovan) Branke

20/06/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tatar Dragutina

13/06/2014: Aneks br. 11 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Bife "Duga" Cetinje

13/06/2014: Aneks br. 6 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija između Prijestonice Cetinje i Perišić Zorke

10/06/2014: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Mudreša (Vido) Vaska

09/06/2014: Ugovor o prodaji nepokretnosti između Prijestonice Cetinje i Vujović (Božidar) Vladimir

09/06/2014: Aneks br. 2 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Uprave za inspekcijske poslove

09/06/2014: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje  Gagović (Ljubomir) Predrag

09/06/2014: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i cialis 20 Gagović Arsenija i Predraga

05/06/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i DOO ANDROMEDA COMMERCE - Cetinje

05/06/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Adžić Zorana 

05/06/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Kaluđerović Miodraga

04/06/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i "Crnogorski Telekom" AD Podgorica

29/05/2014: Ugovor o prodaji nepokretnosti između Prijestonice Cetinje i "VOLI TRADE" DOO Podgorica

27/05/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pejaković Veselina

16/05/2014: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Ivanišević (Luka) Miodraga

14/05/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pravilović Željka

14/05/2014: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

09/05/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Vinoteka CT" DOO Cetinje

09/05/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Kaluđerović Miodraga

07/05/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Martex" DOO Cetinje

05/05/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Ratković Vojislava

30/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujović Branka

28/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Ratković Vojislava

28/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujović Branka

25/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "MOTO COMMERC" DOO Cetinje

25/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i IVPE DOO Cetinje

24/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Andrić Željka

24/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Dragojević Milorada

23/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Sukačev Željka

23/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Andrić Željka

23/04/2014: Ugovor o prenosu prava vlasništva između Prijestonice Cetinje i Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore

22/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Marković Tomislava

22/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Tmušić Dejana

22/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Vujović Tomislava

21/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pejaković Veselina

21/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Sukačev Željka

17/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Marković Aleksandra

17/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Dragojević Milorada

17/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Jovanović Nevenke

17/04/2014: Ugovor o javnom i privatnom partnerstvu između Prijestonice Cetinje i "LIPA ING" DOO Podgorica

14/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Jovanović Nevenke

14/04/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "VINOTEKA CT"

26/03/2014: Ugovor o prodaji između Prijestonice Cetinje i Akcionarskog društva za osiguranje "Lovćen" AD PODGORICA

17/03/2014: Ugovor o prodaji nepokretnosti između Prijestonice Cetinje i Jovanović (Momčilo) Draška

26/02/2014: Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Vujović Ivana

25/02/2014: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i "Telenor" DOO Podgorica

03/02/2014: Ugovor o lizingu (sredstvo transporta)