1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE

20/02/2018: DNEVNI RED ZA II SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

16/02/2018: Izdati UTU - Krivokapić Veljko

15/02/2018: Zahtjev za izdavanje UTU - Kaluđerović Nenad

15/02/2018: Zahtjev za izdavanje UTU - Milutinović Petar

14/02/2018: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

06/02/2018: Zahtjev za izdavanje UTU - Matej doo

06/02/2018: Zahtjev za legalizaciju - Martinović Miodrag

05/02/2018: Zahtjev za legalizaciju - Đurđić Ivan

02/02/2018: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

01/02/2018: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01.01.2018 do 31.03.2018. godine

29/01/2018: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

29/01/2018: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Veljko

28/01/2018: OBAVJEŠTENJE ZA NASTAVAK SJEDNICE

28/01/2018: Odluka o izboru predsjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

28/01/2018: Odluka o prestanku mandata predsjednika Skupštine Prijestonice Cetinje

25/01/2018: Zahtjev za izdavanje UTU - Perišić Borislav

25/01/2018: Izdato odobrenje - Crnogorski Telekom

25/01/2018: Zahtjev za legalizaciju - Pejović Dušan

23/01/2018: Izdata upotrebna dozvola - Božidar Banović

23/01/2018: Izdata upotrebna dozvola - Milica Kapa

22/01/2018: Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

22/01/2018: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

22/01/2018: Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

19/01/2018: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 1

19/01/2018: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 2

18/01/2018: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

17/01/2018: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

16/01/2018: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju

16/01/2018: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za objekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Bijele Poljane"

15/01/2018: Zahtjev za izdavanje UTU - Elektroprivreda CG 1

15/01/2018: Zahtjev za izdavanje UTU - Elektroprivreda CG 2

12/01/2018: Zahtjev za izdavanje UTU - Janković Zorka

12/01/2018: Izdata građevinska dozvola - Vujačić Mladen

10/01/2018: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

29/12/2017: Izdati UTU - Vujović Ana

28/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 1

28/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 2

25/12/2017: Obavještenje o procjeni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji "Bijele Poljane"

22/12/2017: DNEVNI RED ZA KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

22/12/2017: Izdata građevinska dozvola - Vasko Mudreša

22/12/2017: Zahtjev za dostavljanje ponude - novogodišnji paketići

22/12/2017: Izjava - Uslovi

22/12/2017: Ugovor - lož ulje

21/12/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

18/12/2017: Izdati UTU - Martinović Vuk

15/12/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

15/12/2017: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - CEDIS

14/12/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vujović Ana

13/12/2017: Obavještenje da je nosiocu projekta Crnogorskom Telekomu A.D. Podgorica, donijeto Rješenje broj 05-353/17-UPI-349/4

13/12/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za investicije i razvoj 1

13/12/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za investicije i razvoj 2

13/12/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za investicije i razvoj 3

13/12/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za investicije i razvoj 4

13/12/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za investicije i razvoj 5

12/12/2017: Aneks br. 2 Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Prijestonice Cetinje i Ljiljanić Marije

12/12/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Popović Dušana

11/12/2017: EVIDENCIJA O PRISUSTVU ODBORNIKA SJEDNICAMA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA U 2017. GODINI

11/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - CG Telekom

07/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

07/12/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Pejanović Irene

05/12/2017: Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta između Prijestonice Cetinje i Gardašević Neđeljka

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 1

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 2

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 3

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 4

05/12/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj 5

05/12/2017: Ispravka zapisa Anexa Ugovora

05/12/2017: Odluka o izboru najpoviljnije ponude - lož ulje

01/12/2017: Izdata građevinska dozvola - Direkcija za investicije i razvoj

01/12/2017: Izdata građevinska dozvola - Olga Lekić i Vasiljka Mrvaljević

01/12/2017: Obavještenje da je nosiocu projekta "Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica, donijeto Rješenje broj 05-353/17-UPI-345/3

01/12/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Bijele Poljane"

29/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

29/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

28/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Vuk

28/11/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

27/11/2017: Ugovor o otkupu stana između Prijestonice Cetinje i Ražnatović Bosiljke

27/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

24/11/2017: Izdati UTU - Glodarij CD doo

24/11/2017: Ugovor o otkupu stana između Prijestonice Cetinje i Vujić Slobodana

24/11/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje privremenog uređaja i opreme za fiksnu telefoniju-outdoor kabinet

22/11/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

22/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

22/11/2017: Ugovor o zamjeni nekretnina novčanom nadoknadom

21/11/2017: Zahtjev za dostavljanje ponuda - sječa drveća

20/11/2017: Ugovor o otkupu stana - Vulaš Branka

20/11/2017: Ugovor o otkupu stana između Prijestonice Cetinje i Nikolić Zorke

20/11/2017: Javni poziv zainteresovanim budućim korisnicima Biznis inkubatora i Inovativnog centra za dostavljanje biznis inicijativa

20/11/2017: Zahtjev za legalizaciju - Todorović Velimir

20/11/2017: Aplikacioni formular za biznis inicijativu

17/11/2017: Izdata upotrebna dozvola - Borislav Radović

17/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

17/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

16/11/2017: Javno obavještenje - Spes Ing doo

15/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

15/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

14/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

14/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

14/11/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-19

13/11/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/17-UPI-21

13/11/2017: Rješenje po upravnom postupku shodno zahtjevu za otkup stana Ćupić Dragana

13/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

10/11/2017: Ugovor - sanacija fasada u Njegoševoj ulici

10/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

09/11/2017: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije

09/11/2017: Izdati UTU - Humci doo

06/11/2017: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 05-004/17-UPI-317

06/11/2017: Izdati UTU - Mirko Mirković

06/11/2017: Izdati UTU - Sindikat kulture CG

06/11/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

01/11/2017: Izdati UTU - Crnogorski Telekom

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

01/11/2017: Odluka o donošenju Elaborata o postavljanju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/11/2017: ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RAZVOJA KATUNSKE NAHIJE

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Marković Budimira izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "Luke Ivaniševica" S-32 u Cetinju

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Jovanović Velimira izvrši upis prava svojine u naselju "Luke Ivaniševića" S-32 u Cetinju

01/11/2017: Odluka o davanju saglasnosti da se na Vujović Olgu izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "Đura Petrovića" u Cetinju

01/11/2017: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Vuković Srđanu

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vujić Slobodanu

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Kasnecović Stanki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vulaš Branki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Vučković Dušanki

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Krivokapić Petru

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Ražnatović Bosiljki

01/11/2017: Zaključak o prihvatanju informacije o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja Spomen-ploče Nikoli Lekiću

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja Spomen-biste Jovanu M. Vučkoviću

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu "Park pjesnika"

01/11/2017: Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem statusa Spomeniku borcima i civilnim žrtvama fudbalerima i sportskim radnicima poginulim za slobodu u NOB-u 1941-1945. godine

01/11/2017: Odluka o razrješenju zamjenice predsjednice Izborne komisije Prijestonice

01/11/2017: Odluka o imenovanju zamjenice predsjednice Izborne komisije Prijestonice

01/11/2017: Odluka o kupovini nepokretnosti

01/11/2017: Odluka o razmjeni nepokretnosti

01/11/2017: Odluka o odobravanju otkupa stana Nikolić Zorki

01/11/2017: DNEVNI RED DOPUNA TAČAKA ZA XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

01/11/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Glosarij CD doo

 

 

 

 

Baner izbori

Any data to display