Zamjenici gradonačelnika

Nikoleta Martinović

Adresa: Bajova 2
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: nikoleta.martinovic@cetinje.me

Rođena 22.05.1992. na Cetinju, đe je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Nakon toga upisuje  Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica, koji i završava 2014. godine. Već 2015. godine završava i specijalističke studije na istom fakultetu i istom smjeru.

 

Govori Engleski jezik i poznaje rad na računaru, a završila je brojne kurseve i obuke kroz programe karijernog savjetovanja.

 

U januaru 2015. godine počela je sa radom u Uniqa osiguranju, u Poslovno operativnom centru. U ovoj osiguravajućoj kući radila je na izradi polisa i na arhiviranju dokumentacije.

 

Na mjesto Zamjenice gradonačelnika Prijestonice Cetinje imenovana je 04.03.2022. godine.

 

 

Miloš Mudreša

Adresa: Bajova 2
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: milos.mudresa@cetinje.me

Rođen na Cetinju 21.09.1978. godine đe je završio osnovnu i srednju školu. Zavrsio je fakultet za menadžment - smjer bankarstvo, finansije i računovodstvo.

Govori engleski jezik i dobro poznaje rad na računaru.

Radno iskustvo

Svoju radnu karijeru koju počinje 2003. godine gradi kroz bankarski sektor počevši od Komercijalne banke AD Budva, zatim Hipotekarne, Opportunity Bank odnosno Erste Banke, Societe Generale Montenegro Banke i NLB Banke. Skoro 10 godina je bio regionalni direktor u Societe Generale banke.

Za Zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje imenovan je 11.05.2022. godine.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018