UTU 2023

Odluke i ugovori 2023

16/08/2023: Izdati UTU - Đurović Miloš

11/08/2023: Izdati UTU - Sekretarijat za invesicije i odrzivi razvoj

02/08/2023: Dopuna UTU - Martinović Dragan

31/07/2023: Izdati UTU - Vujović Nikola

31/07/2023: Dopuna UTU - Popović Niko

20/07/2023: Izdati UTU - Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade

05/07/2023: Izdati UTU - Petanovic Zoran

16/06/2023: Izdati UTU - Crvenica Danilo

12/06/2023: Izdati UTU - Sekretarijat za investicije i održivi razvoj

06/06/2023: Izdati UTU - Džaković Dragan

30/05/2023: Izdati UTU - Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa

29/05/2023: Izdati UTU - Ivan Martinović

26/05/2023: Izdati UTU - Lompar Vido

15/05/2023: Izdati UTU - Kaluđerović-Horhe Vesna

15/05/2023: Izdati UTU - Marković Milica

10/05/2023: Izdati UTU - Đurašković Mirjana

26/04/2023: Izdati UTU - Samardžić -Simonović Dora

21/04/2023: Izdati UTU - Radonjić Aleksandar

18/04/2023: Izdati UTU - Milošević Blaženko (1)

18/04/2023: Izdati UTU - Milošević Blaženko (2)

18/04/2023: Izdati UTU - Milošević Blaženko (3)

18/04/2023: Izdati UTU - Milošević Blaženko (4)

18/04/2023: Izdati UTU - Milošević Blaženko (5)

18/04/2023: Izdati UTU - Milošević Blaženko (6)

18/04/2023: Izdati UTU - Milošević Blaženko (7)

18/04/2023: Izdati UTU - Milošević Blaženko (8)

10/04/2023: Izdati UTU - Jablan Dragoljub

05/04/2023: Izdati UTU - Vujović Igor

23/03/2023: Izdati UTU - Mudreša Milutin (1)

23/03/2023: Izdati UTU - Mudreša Milutin (2)

19/03/2023: Izdati UTU - Drašković Nada

16/03/2023: Izdati UTU - Ramadanović Boško

15/03/2023: Izdati UTU - Vuković Srđan

01/03/2023: Izdati UTU - Popović Niko

27/02/2023: Izdati UTU - Popović Niko

14/02/2023: Izdati UTU - Mudreša Milutin

10/02/2023: Izdati UTU - Miljenović Milorad

09/02/2023: Izdati UTU - Crnogorski elektrodistributivni sistem doo

03/02/2023: Izdati UTU - Islamska zajednica u Crnoj Gori-Mešihat Islamske zajednice

23/01/2023: Izdati UTU - Služba gradonačelnika

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018