Sluba glavnog administratora

11/07/2022: Zahtjev za slobodan pristup informacijama INSTITUT ALTERNATIVA

12/05/2022: POTVRDA - NVO LUČA

29/10/2021: Zahtjev za slobodan pristup informacijama advokata V.Đ.

26/03/2021: Akt upućen Sekretarijatu za investicije i održivi razvoj sa zahtjevom

26/03/2021: Akt upućen Sekretarijatu za investicije i održivi razvoj

26/03/2021: Dopis upućen Direkciji za imovinu

26/03/2021: Dopis upućen Sekretarijatu za ekonomski razvoj i finansije

26/03/2021: Dopis upućen Sekretarijatu za lokalnu samoupravu

26/03/2021: Dopis upućen Sekretarijatu za uređenje prostora

26/03/2021: Dopis upućen Službi Gradonačelnika

26/03/2021: Dopis upućen Službi Skupštine

26/03/2021: Druga Žalba Mreže za afirmaciju nevladinig sektora

26/03/2021: Odgovor Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj po zahtjevu

26/03/2021: Odgovor Službe Skupštine po zahtjevu

26/03/2021: Zahtjev za pristup informacijama upućen Sekretarijatu za investicije

26/03/2021: Zahtjev za slobodan pristup informacijama-Centra za razvoj NVO

26/03/2021: Žalba Mreže sa afirmaciju nevladinog sektora

07/12/2020: OBAVJEŠTENJE INSTITUTU ALTERNATIVA

07/12/2020: Zahtjev za slobodan pristup informacijama broj 011-037/20-UPI3

19/10/2020: Zahtjev za slobodan pristup informacijama proslijeđen nadležnom organu

19/10/2020: Zahtjev za slobodan pristup informacijama proslijeđen nadležnom organu

19/10/2020: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 011-004/19-UPI-5

19/10/2020: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 011-037/20-UPI7

19/10/2020: Zakon o slobodnom pristupu informacijama

19/10/2020: Obrazac za pristup informacijama

25/06/2014: Informacije u vezi zahtjeva za slobodan pristup informacijama br. UPI 011-004/14-9

24/06/2014: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama br. 011-004/14-9

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018