UTU 2017

Zahtjev za izdavanje UTU

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Božović Petra

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Kašćelan Slobodan

28/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - "Uživaj u prirodi" doo

27/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Martex

24/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Miljanić Slobodan

22/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Krivokapić Goše

22/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vicko Sjekloća

20/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Ljubomir Vukmirović

20/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Suzana Šebesta

17/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - JU Osnovna škola "Lovćenski partizanski odred"

15/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Gazivoda Dragana

14/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - VIIR doo

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - JZU Opšta bolnica Danilo I

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Nikolić Stevo

13/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Simović Duško

01/03/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - NVO Aktivna zona

22/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Car travel

20/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Dragan Čavor

16/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Stijepović Jovan

14/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Nenezić Božidar

06/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Saša 1

06/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuković Saša 2

03/02/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Vukić Ivan

27/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Huter Savo

26/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Čavor Slobodan

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Đuričić Ljiljana

24/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Slobodan Čavor

23/01/2017: Zahtjev za izdavanje UTU - Prima Car

01/032017: Zahtjev za izdavanje UTU - Radović Blažo

Izdati UTU

29/12/2017: Izdati UTU - Vujović Ana

18/12/2017: Izdati UTU - Martinović Vuk

27/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

24/11/2017: Izdati UTU - Glodarij CD doo

17/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

17/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

14/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

13/11/2017: Izdati UTU - Direkcija za investicije i razvoj

09/11/2017: Izdati UTU - Humci doo

06/11/2017: Izdati UTU - Mirko Mirković

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018