Javne nabavke

24/08/2021: Ugovor - Uredjenje fasada na Rijeci Crnojevica

20/08/2021: Ugovor o nabavci robeza unapređenje rada RTV Cetinje

19/08/2021: Ugovor Uređenje terena - Park pjesnika

19/08/2021: Ugovor Uređenje terena - Park pjesnika

16/08/2021: Opremanje komunalne infrastrukture u gradskim naseljima Prijestonice Cetinje

16/08/2021: Rekonstrukcija vodovodne mreže Nabavka i ugradnja opreme i rezervnih djelova za potrebe D.O.O. Vodovod i kanalizacija – Cetinje

12/08/2021: Rekonstrukcija dijela krova Sportskog centra Cetinje

11/08/2021: Ugovor - Revizija rekonstrukcije vodovodne infrastrukture

11/08/2021: Ugovor - Revizija rekonstrukcije vodovodne infrastrukture-1

11/08/2021: Ugovor - Revizija rekonstrukcije vodovodne infrastrukture

11/08/2021: Ugovor o izvođenju radova - Izgradnja ograde u Njegoševom parku

11/08/2021: Ugovor uređenje dijela zemljišta uz saobraćajnicu

10/08/2021: Izgradnja II faze saobraćajnica kroz Univerzitetski kompleks

05/08/2021: Ugovor o izvođenju radova na održavanju pješačkih zona (3)

23/07/2021: Izgradnja trga na Njegušima - dio I faze

21/07/2021: Nabavka opreme za potrebe izrade rasvjete za Belvedersku ulicu

19/07/2021: Aneks ugovora o izvodjenju radova na izgradnji kapele na Čevu (1)

16/07/2021: Izgradnja ulice Vojvode Boža - II faza

16/07/2021: Parterno uređenje dvorišta zgrade Zetske banovine

16/07/2021: Uređenje terena za kapelu na Čevu

16/07/2021: Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonica

11/06/2021: Aneks ugovora o izvodjenju radova na izgradnji kapele na Čevu (1)

11/06/2021: Aneks ugovora o izvodjenju radova na izgradnji kapele na cevu (1)

31/05/2021: Ugovor o nabavci robe - Gorivo

31/05/2021: Ugovor o nabavci robe - Gorivo

17/05/2021: Glavni projekat rekonstrukcije transportnog cjevovoda PK „Lašor”-R „Zagrablje”, zahvat KO Cetinje I, KO Cetinje II i KO Dobrsko selo

17/05/2021: Ugovor Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne infrastrukture Cetinja, zahvat planske dokumentacije u KO Cetinje I

14/05/2021: Ugovor - sredstva za higijenu

16/04/2021: Ugovor - semafor

17/02/2021: Ugovor Nabavka novih vakuumskih visokonaponskih prekidača sa demontažom postojećih, isporukom i ugradnjom novih i puštanjem u rad

15/01/2021: Ugovor nabavka pumpnog agregata u pumpnoj stanici Podgor (1)

15/01/2021: Ugovor nabavka pumpnog agregata u pumpnoj stanici Podgor (1)

13/01/2021: Odluka o izboru najpovoljnije ponude Nabavka novih vakuumskih visokomnaponskih prekidača sa demontažom postojećih i puštanjem u rad

31/12/2020: Tenderska dokumentacija Izgradnja ulice Nova 4

30/12/2020: Izmjene i dopune plana javnih nabavki

10/12/2020: Dopuna Plana javnih nabavki 18

27/11/2020: Dopuna Plana javnih nabavki 17

26/11/2020: Tenderska dokumentacija za izvodjenje radova- rekonstrukcija Jabucke ulice

19/11/2020: Tenderska dokumentacija - Nabavka novih vakumskih visokonaponskih prekidača sa demontažom postojećih, isporukom i ugradnjom novih i puštanjem u rad

12/11/2020: Izmjena plana javnih nabavki

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018