Dokumenta

Dokumenta

08/10/2019: Informisanje Skupštine Prijestonice Cetinje od strane načelnika OB Cetinje o bezbjedonosnoj situaciji u gradu

08/10/2019: Informacija o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2018. godinu

30/09/2019: Odluka o imenovanju sekretara Skupštine Prijestonice Cetinje

30/09/2019: Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade "13 novembar"

30/09/2019: Odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti prikupljanjem ponuda

30/09/2019: Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

30/09/2019: Odluka o donošenju Strategije razvoja sporta Prijestonice Cetinje za period 2019-2021. godine

30/09/2019: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti doo Komunalno Cetinje za 2018. godinu

30/09/2019: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijekim izvještajem za 2018. godinu doo Vodovod i kanalizacija Cetinje

19/09/2019: IZMIJENJEN I DOPUNJEN DNEVNI RED ZA 13. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

24/07/2019: Odluka o raspisivanju Javnog poziva prikupljanjem ponuda za davanje u dugoročni zakup nepokretnosti - zgrada u industriji na lokalitetu gornjeg kopleksa Obod

22/07/2019: Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju doo KOMUNALNO

22/07/2019: Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju doo Vodovod i kanalizacija Cetinje

22/07/2019: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Sportski centar Cetinje,, 2019

22/07/2019: Odluka o lokalnim komunalnim taksama

22/07/2019: Odluka o loklnim administrativnim taksama

22/07/2019: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO Komunalno Cetinje za 2019. godinu

22/07/2019: Polugodišnji izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje

22/07/2019: Izvještaj o stanju imovine Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

03/07/2019: Odborničko pitanje i odgovor na odborničko pitanje

21/06/2019: DNEVNI RED ZA 12. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

21/06/2019: Odluka o završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2018. godinu

21/06/2019: Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

21/06/2019: Odluka o prirezu porezu na dohodak fizickih lica

21/06/2019: Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u Prijestonici Cetinje za period 2019-2021. godine

21/06/2019: Odluka o auto-taksi prevozu

21/06/2019: Prijedlog o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

21/06/2019: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2019. godinu i Finansijski plan za 2019. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje

21/06/2019: Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

21/06/2019: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2019. GODINU

21/06/2019: ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA RADIO TELEVIZIJE CETINJE

21/06/2019: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO Vodovod i kanalizacija - Cetinje za 2019. godinu

11/06/2019: RJEŠENJE O SLOBODNOM PRISTUPU ZA VIJESTI

11/06/2019: RJŠENJE O DOZVOLI IZVRŠENJA VIJESTI

24/05/2019: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

22/04/2019: Izveštaj o radu gradonačelnika i radu organa i službi Prijestonice za 2018. god. i Zaključak o prihvatanju Izvještaja

22/04/2019: Prijedlog Odluke o kupovini dijela imovine stečajnog dužnika ELEKTROINDUSTRIJE “OBOD” AD Cetinje – u stečaju

22/04/2019: Odluka o mjesnim zajednicama

22/04/2019: POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

22/04/2019: Prijedlog Odluke o kupovini nepokretnosti

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018