Dokumenta

Dokumenta

22/04/2019: Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti NVO KUD-u Njegoš Cetinje bez naknade

22/04/2019: Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora Udruženju boraca NOR-a i antifašista Prijestonice Cetinje bez nadoknade

22/04/2019: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora crnogorskom centru PEN kluba i NVO Otvorenom kulturnom forumu bez nadoknade

22/04/2019: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o kupovini nepokretnost Sl. list CG-opštinski propisi, broj 4617

22/04/2019: Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem JU Centar za dnevni boravak Prijestonice za 2018. god.

22/04/2019: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU Centar za dnevni boravak Prijestonice za 2019. god. centar

22/04/2019: Izvještaj o radu sa finansijskim izvjestajem za 2018. god. JU Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš Cetinje i Zakljucak o prihvatanju izvjestaja

22/04/2019: DNEVNI RED PRVI ZA 11. SJEDNICU SKUPŠTINE

02/04/2019: DNEVNI RED ZA X SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

02/04/2019: Odluka o imenovanju Izborne komisije Prijestonice Cetinje

02/04/2019: ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA SAVJETA RADIO I TELEVIZIJA CETINJE

02/04/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA U ODBORU ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

02/04/2019: RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE ODBORA ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

02/04/2019: Prijedlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore Ministarstvo

02/04/2019: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o oblicima socijalne i djecije zaštite

02/04/2019: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o oblicima socijalne i dječije zaštite

02/04/2019: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pečatima

22/03/2019: DNEVNI RED ZA X SJEDNICU SKUPŠTINE

12/03/2019: DOPIS CRNVO ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJA

12/03/2019: RJEŠENJE O DOZVOLI IZVRŠENJA CRNVO

12/02/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA U ODBORU ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

12/02/2019: RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

12/02/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA U ODBORU ZA PLANIRANE I UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST

12/02/2019: RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST

12/02/2019: RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

12/02/2019: RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU

12/02/2019: Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom finansiranju potreba budžeta Prijestonice za period od 01.01. do 31.03.2019. godine

12/02/2019: DNEVNI RED PO HITNOM POSTUPKU ZA IX SJEDNICU SKUPŠTINE

12/02/2019: Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice za 2018. god.

12/02/2019: Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu

12/02/2019: PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZA 2019. GODINU

12/02/2019: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STANJU POLJOPRIVREDE

12/02/2019: ZAKLJUČAK O PRIHVARTANJU INFORMACIJE O OBIMU I STRUKTURI PRIVREDNIH DJELATNOSTI

12/02/2019: DNEVNI RED ZA VIII SJEDNICU SKUPŠTINE

01/02/2019: DNEVNI RED PO HITNOM POSTUPKU ZA IX SJEDNICU SKUPSTINE

01/02/2019: Odluka o potvrđivanju odluke o privremenom finansiranju potreba budžeta prijetsonice za period od 01.01 do 31.03.2019. godine

01/02/2019: RJEŠENJE o imenovanju člana odbora za MEDJUOPSTINSKU I MEDJUNARODNU SARADNJU

01/02/2019: RJEŠENJE o imenovanju člana odbora za planiranje i uredjenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

01/02/2019: RJEŠENJE o imenovanju člana odbora za fiansije i privredni razvoj

01/02/2019: RJEŠENJE o razrješenju člana u odboru za FINANSIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018