LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

04/01/2021: Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

04/01/2021: Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata

04/01/2021: Obrazac 1 - Zahjtev za legalizaciju bespravnog objekta

04/01/2021: Obrazac 2 - Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta

04/01/2021: Obrazac 3 - Izvještaj revidenta o postojanju bespravnog objekta na orto foto snimku

04/01/2021: Obrazac 4 - Izjava revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa planskom dokumentacijom

04/01/2021: Obrazac 5 - Izjava privrednog društva statička seizmička stabilnost do 500m2

04/01/2021: Obrazac 6 - Izjava privrednog društva statička seizmička stabilnost preko 500m2

04/01/2021: Obrazac 7 - Izjava vlasnika da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima

04/01/2021: Obrazac 8 - Zahtjev za otkup zemljišta

Dokumentacija - legalizacija

Rješenja o legalizaciji

27/08/2021: Rješenje o odbijanju - Bastać Đurđica

16/08/2021: Rješenje o odbijanju - Vujanović Momčilo

26/02/2021: Rješenje o odbijanju - Vujović Goran

24/02/2021: Rješenje o odbijanju - Gavrilovski Lazar

24/02/2021: Rješenje o odbijanju - Marković Danica

24/02/2021: Rješenje o odbijanju - Popović Miladin

17/02/2021: Rješenje o odbijanju - Vujović Branko

17/02/2021: Rješenje o odbijanju - Vušurović Marko

17/02/2021: Rješenje o odbijanju - Petrović Radoica

17/02/2021: Rješenje o odbijanju - Martinović Aleksandar

17/02/2021: Rješenje o odbijanu - Rudović Veselin

16/02/2021: Rješenje o odbijanju - Adamović Zoran

16/02/2021: Rješenje o odbijanju - Martinović Filip

16/02/2021: Rješenje o odbijanju - Špadijer Đuro

16/02/2021: Rješenje o odbijanju - Vujović Božidar

25/12/2020: Rješenje o odbijanju - Kašćelan Slobodan

25/12/2020: Rješenje o odbijanju - Ratković Miodrag

23/12/2020: Rješenje o legalizaciji - Ojdanić Radomir

23/12/2020: Rješenje o odbijanju - Rajković Božidar

23/12/2020: Rješenje o odbijanju - Ćeranić Vasilije

23/12/2020: Rješenje o odbijanju - Jovanović Ilija

23/12/2020: Rješenje o odbijanju - Crvenica Danilo

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Berdnikova Tatiana

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Krivokapić Đuro

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Kaluđerović Saša

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Lazari Leonardo

22/12/2020: Rješenje o odbijanju - Marković Zoran

21/12/2020: Rješenje o odbijanju - Gazivoda Veselin

21/12/2020: Rješenje o odbijanju - Jovanović Svetlana

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018