LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata

Dokumentacija - legalizacija

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Rješenja o legalizaciji

25/04/2019: Rješenje o legalizaciji - Pejović Danilo

24/04/2019: Rješenje o legalizaciji - Turo doo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Krasev Alexsey i Penyazeva Ana

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Begović Zoran

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Ćurčić Jelana

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Đurović Zorka

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Jahdadić Admir

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Jovićević Danilo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Jovićević Vladimir

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Kašćelan Dušan

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Kokotović Milan

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Labović Moller Milanka

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Laličić Ljubo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Mijač Mihailo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Miljenović Slobodan

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Milović Blagota

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Mirković Dragica

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Mrvaljević Savo

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Mudreša Petar

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Novović Milivoje

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Pejaković Senka

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Pejović Slavko

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Popović Žarko

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Radulović Henrik

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Šofranac Božidar

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Stevović Božidar

10/04/2019: Rješenje o odbijanju - Vujanović Nikola

14/03/2019: Rješenje o legalizaciji - Simonović Radojko

28/01/2019: Rješenje o legalizaciji - Markišić Niko

23/01/2019: Rješenje o legalizaciji - Vuković Vasilije

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018