LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata

Dokumentacija - legalizacija

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Rješenja o legalizaciji

09/03/2020: Rješenje o legalizaciji - Andrić Nenad

27/01/2020: Rješenje o legalizaciji - Dapčević Željka

27/01/2020: Rješenje o legalizaciji - Đurković Slobodan

20/01/2020: Rješenje o legalizaciji-Kaluđerović Vjera

19/12/2019: Rješenje o legalizaciji - Parača Savo

13/12/2019: Rješenje o legalizaciji - Ivanišević Đuro

18/11/2019: Rješenje o legalizaciji - Jovićević Veselin

18/11/2019: Rješenje o legalizaciji - Latković Zdravko

18/10/2019: Rješenje o legalizaciji - Mileusnić Marina

17/10/2019: Rješenje o legalizaciji - Roganović Vladimir

09/10/2019: Rješenje o legalizaciji - Lagator Luka

09/10/2019: Rješenje o legalizaciji - Perović Mario

04/10/2019: Rješenje o legalizaciji - Mirković Mirko

26/09/2019: Rješenje o legalizaciji - Vujović Slobodan (1)

26/09/2019: Rješenje o legalizaciji - Vujović Slobodan (2)

24/09/2019: Rješenje o legalizaciji - Mirković Mijat

28/08/2019: Rješenje o legalizaciji - Ivanović Jovan

13/08/2019: Rješenje o legalizaciji - Pejović Srđan

12/08/2019: Rješenje o legalizaciji - Đurović Zoran

05/08/2019: Rješenje o legalizaciji - Knežević Vojislav

05/08/2019: Rješenje o legalizaciji - Vuković Aleksandar

24/07/2019: Rješenje o legalizaciji - Kaluđerović Đorđije

05/07/2019: Rješenje o legalizaciji - Brajušković Nenad

28/06/2019: Rješenje o legalizaciji - Pejović Vasilije

29/05/2019: Rješenje o legalizaciji - Martinović Aleksandar

29/05/2019: Rješenje o legalizaciji - Martinović Ksenija

29/05/2019: Rješenje o legalizaciji - Novović Danko

30/04/2019: Rješenje o legalizaciji - Perišić Borislav

25/04/2019: Rješenje o legalizaciji - Pejović Danilo

24/04/2019: Rješenje o legalizaciji - Turo doo

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018