ŽIVOTNA SREDINA

30/03/2021: Obavještenje o donijetom rješenju Crnogorski Telekom A.D.

05/03/2021: Obavještenje o javnom uvidu u Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije

13/01/2021: Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020-2025. godine

06/10/2020: Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu - Matej

06/10/2020: Obavještenje

18/09/2020: Izvještaj sa Javne rasprave sa primjedbama i odgovor na iste

28/08/2020: Obavještenje o ekološkoj saglasnosti za elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

24/08/2020: Obavještenje o ekološkoj saglasnosti za elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

14/08/2020: Obavještenje o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana biodiverziteta Prijestonice za period od 2020. godine do 2025. godine

14/08/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Lokalnog akcionog plana biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2020.2025. godine

14/08/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Prijestonice Cetinje za period 2020.- 2025. godine

14/08/2020: Nacrt Lokalnog akcionog plana biodiverziteta

13/08/2020: Obavještenje - "MONTSTATE" d.o.o. Cetinje

06/08/2020: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata na životnu sredinu za mobilna postrojenja za obradu neopasnog otpada

05/08/2020: Obavještenje o podnijetom zahtjevu

23/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

19/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za hidrotehnički tunel ,,Belveder"

08/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

05/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i Elaborat - Mianja d.o.o. Cetinje

08/05/2020: Obavještenje o donijetom Rješenju

08/05/2020: Obavještenje o donijetom Rješenju

28/04/2020: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

28/04/2020: Obavještenje o izdatom rješenju

22/04/2020: Obavještenje o izdatom Rješenju da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

15/04/2020: Obavještenje o Javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

10/04/2020: Obavještenje o Javnom uvidu i Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

06/04/2020: Obavještenje o javnom uvidu na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za kavezni sistem za gajenje kalifornijske pastrmke na lokalitetu Karuč

16/03/2020: Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidrotehničkog tunela u Prijestonici

21/02/2020: Obavještenje o davanju ekološke saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

21/02/2020: Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata na životnu sredinu za kavezni sistem za gajenje kalifornijske pastrmke na loklitetu Karuč

19/02/2020: Obavještenje o davanju ekološke saglasnosti

17/01/2020: Obavještenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje outodoor kabineta za fiksnu telefoniju

30/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentaciji o potrebi izrade elaborata

24/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu

24/12/2019: Elaborat Gornić

17/12/2019: Obavještenje da je potrebna izrada elaborata

17/12/2019: Obavještenje da nije potrebna izrada elaborata

16/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

06/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu

06/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za proizvodni pogon za preradu mesa i mesnih prerađevina

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018