ŽIVOTNA SREDINA

03/06/2024: Obavještenje o javnoj raspravi

03/06/2024: Elaborat MARTEX INVEST d.o.o. Cetinje

10/04/2024: Rješenje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za INTERPRODUCT d.o.o.

10/04/2024: Rješenje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za MIANJA d.o.o. Cetinje

10/04/2024: Rješenje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za MONSTATE d.o.o.

08/04/2024: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i Obavještenje o javnom uvidu

08/04/2024: Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za solarnu elektranu - SE CEVO 385 MW MEnergy i Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini

03/04/2024: Obavještenje o donijetom Rješenju

01/04/2024: Obavještenje o donijetom Rješenju za "MIANJA" d.o.o. Cetinje

01/04/2024: Obavještenje o donijetom Rješenju za "MONTSTATE" d.o.o. Cetinje

01/04/2024: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata i Obavještenje o Javnom uvidu

19/03/2024: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu d.o.o. "Mianja" Cetinje

19/03/2024: Obavještenje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu d.o.o. "Mianja" Cetinje

19/03/2024: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu d.o.o. "Interproduct" Cetinje

19/03/2024: Obavještenje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu d.o.o. "Interproduct" Cetinje

18/03/2024: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu d.o.o. "Monstate" Cetinje

18/03/2024: Obavještenje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu d.o.o. "Monstate" Cetinje

25/10/2023: Rješenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

19/10/2023: Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko - građevinskog kamena na ležištu "Milošev krš" i obavještenje o javnom uvidu i javnoj tribini

16/10/2023: Obavještenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

02/10/2023: Obavještenje o Javnoj raspravi, javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za kamenolom Milošev krš

14/09/2023: Obavještenje o Javnoj raspravi, javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za kamenolom Milošev krš

11/08/2023: Obavještenje o Javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za kamenolom Milošev krš

28/06/2023: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat SE Čevo

23/06/2023: Obavještenje o izdatom Rješenju i Rješenje o ekološkoj saglasnosti

19/06/2023: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat SE- Prediš

10/05/2023: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata i obavještenje o javnoj raspravi

05/04/2023: Obavještenje o javnoj raspravi i Javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Objekat za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina

17/01/2023: Elaborat o procjeni uticaja KUK

17/01/2023: Obavještenje o javnom uvidu i javnoj tribini

23/12/2022: Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, Rješenje o ekološkoj saglasnosti i Obavještenje o donijetom Rješenju

15/12/2022: Javna Knjiga 100

15/12/2022: Rješenje - Javna knjiga 100

09/12/2022: Obavještenje o donijetom Rješenju

09/12/2022: Obavještenje o javnom uvidu i Javnoj tribini i Elaborat restoran Kuk - privremeni objekat

05/12/2022: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

05/12/2022: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

01/12/2022: Obavještenje o Javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata na životnu sredinu za Rekonstrukciju vodovodne infrastrukture Cetinja

09/11/2022: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini za Solarnu elektranu

09/11/2022: Elaborat o procjeni uticaja na zivotnu sredinu SE Čevo

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018