Javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” - Cetinje

Adresa: Njegoševa 102
Telefon: 041 680 001
E-mail: nbnjegosct@t-com.me
Radno vrijeme: 07:00h – 19:00h (subotom: 08:00h – 14:00h)

VD direktorice:

Ana Radonjić
Telefon: 041 680 001
E-mail: nbnjegosct@t-com.me

Javna ustanova Narodna bibloteka i čitaonica “Njegoš” – Cetinje jedna je od najstarijih kulturnih ustanova na našim prostorima. Osnovana je 4. februara 1868. godine. Utemeljivači biblioteke i čitaonice bili su crnogorski suveren Nikola I Petrović – Njegoš, mitropolit Ilarion Roganović i 19 najuglednijih ličnosti tadašnje Crne Gore.

Tokom 145 godina djelovanja, Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” u niz je navrata mijenjala lokaciju i status. Danas je smještena u Njegoševoj ulici i funkcioniše kao javna ustanova.

Biblioteka danas posjeduje oko 125.470 jedinica, od čega više od 55.730 čine monografske publikacije. Više od 64.721 jedinica pripada serijskim publikacijama, a godišnji protok iznosi oko 15.500 publikacija. Narodnu biblioteku i čitaonicu “Njegoš”, prema najsvježijoj statistici, posjeti oko 3.000 korisnika.

U čitaonici, članovima je dostupna dnevna štampa, literatura, referalne i zavičajne zbirke i stara periodika. Shodno zakonskim odredbama, Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” vrši matičnu službu nad šest školskih biblioteka i dvije seoske čitaonice. Ukupan fond tih biblioteka čini više od 58.154 jedinica.

Godišnja članarina u Narodnoj biblioteci “Njegoš” iznosi 5,00 eura. Upis za učenike prvih razreda osnovnih škola je besplatan.

Svi članovi, tokom petnaestodnevnog intervala, mogu preuzeti dvije knjige, a zaduženje knjiga može biti produženo 15 dana. Oštećena ili izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom.

Organizaciona podjela

Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” svoju obrazovnu, kulturno – prosvjetnu i naučnu djelatnost obavlja kao jedinstvena cjelina, koju, u organizacionom pogledu, čine sljedeća odjeljenja:

  • Odjeljenje za odrasle i Američka čitaonica
  • Dječje odjeljenje
  • Odjeljenje periodike sa čitaonicom i referalnom zbirkom
  • Odjeljenje stručne obrade
  • Zavičajna zbirka
  • Matična služba i statistika
  • Legat Vukomana i Jelisavke Džaković
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018