Završena rekonstrukcija Bajičke ulice
10.07.2024

Druga faza rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje – Njeguši, Bajička ulica potpuno je završena.  Gradonačelnik Cetinja, Nikola Đurašković kazao je da su radovi uprkos brojnim izazovima dovedeni do kraja. On je, uz zahvalnost građanima za strpljenje, najavio da će i u narednom periodu biti nastavljeno sa modernizacijom gradske infrastrukture.

 

"Prijestonica Cetinje je, u saradnji sa Upravom za saobraćaj, odradila kompletnu   infrastrukturu, javnu rasvjetu, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, vodovod i na   određenim dionicama postavila novi elektro-energetski kabal. Takođe, radimo i na   uređenjenju trotoarskih i zelenih površina uz saobraćajnicu", istakao   je Đurašković.

 

Radovi na jednoj od glavnih saobraćajnica, u dužini 1,6 kilometara, uspješno su okončani, a povezivanjem sa drugim saobraćajnicama čija je izgradnja u toku, prijestonica će biti dobro umrežena, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović tokom svečanog puštanja u rad.

 

"Rekonstrukcijom ove sabraćajnice omogućeno je nesmetano i bezbjedno saobraćanje na regionalnom putu Cetinje-Njegoši-Kotor, koji je zbog turističkog   značaja ovog dijela Crne Gore veoma opterećen u toku ljetnje turističke sezone.   Rekonstrukcijom ovog dijela puta, kao i skorim završetkom izgradnje puta Cetinje-Čevo i Čekanje-Čevo, Prijestonica Cetinje će dobiti modernu mrežu regionalnih i magistralnih puteva", kazao je Radulović

 

Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović kazao je da je rekonstrukcija urađene u skladu sa standardima struke.

 

"Ugovorena vrijednost radova je 1.837.568,92 eura sa PDV-om. Rekonstruisan je   dio Bulevara crnogorskih heroja i ulice prema Bajicama, kao i dio regionalnog puta Cetinje - Njeguši – Kotor, u dužini od 1,6 kilometara. Oivičenje kolovoza izvršeno je ivičnjacima sa trotoarima u širini eksproprijacije,  a na mjestima pješačkih prelaza   predviđene su rampe za invalidska kolica", pojasnio je direktor Uprave za puteve, Radomir Vuksanović.

 

Put je opremljen odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i opremom, a za potrebe odvođenja atmosferskih voda urađen je kolektor atmosferske kanalizacije na kompletnoj dionici puta.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018