Nastavlja se sanacija i asfaltiranje seoskih puteva na području Prijestonice
04.07.2024

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje uspješno je završio radove na sanaciji i asfaltiranju lokalnog puta prema selu Gornji Ceklin.

 

Radovi su izvedeni u cilju poboljšanja uslova života i turističke valorizacije, a podrazumijevali su sanaciju, proširenje, uklanjanje starog i postavljanje novog asfalta na dionici dugoj oko 1 kilometar.  

 

Pored navedenog, u prethodnom period saniran je i asfaltiran putni pravac Košćeli - Ljubotinj, dužine oko 700 metara.

 

Radovi se finansiraju iz kapitalnog budžeta predviđenog Zakonom o Prijestonici, u okviru projekta za unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Prijestonice Cetinje.

 

Izvođač radova je AG Infoplan d.o.o. iz Nikšića.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018