Raspisan Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO za 2024. godinu
01.07.2024

Prijestonica Cetinje raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih  organizacija za 2024. godinu.

 

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Prijestonici Cetinje za projekte koji se realizuju na teritoriji Prijestonice, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani Prijestonice.

 

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Prijestonice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2024. godinu  iznosi   35.000,00 eura.

 

 Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
  • kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
  • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
  • transparentnost rada nevladine organizacije;

 

Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini od kojih samo jedan može biti finansiran.

 

Sredstva iz Budžeta Prijestonice dodjeljuju se za podršku projektima nevladinih organizacija, koji su u skladu sa strateškim dokumentima ili drugim programskim ili planskim aktima Prijestonice.

 

Shodno članu 21 Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija Gradonačelnik Prijestonice Cetinje je donio Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti u kojima će se za 2024 godinu pružati finansijaska podrška  za realizaciju projekata i to :

 

• Zaštita ljudskih i manjinskih prava (borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, unapređenje prava OSI; RE i LGBTIQ populacija, vršnjačko nasilje, prevencija bolesti zavisnosti i unapređenje života osoba sa HIV-om);

• Podrška razvoju preduzetništva mladih i otvaranju novih radnih mjesta za mlade;

• Zaštita i očuvanje kulturne-materijalne i nematerijalne baštine, unapređenje kulturnih sadržaja – zaštita kulturnog nasljeđa, valorizacija i turistička prezentacija (virtuelni vodiči, postavka izložbi, okrugli stolovi, tribine, video zapisi i vizuelna umjetnost, književnost, kulturno-umjetničke manifestacije i festivali);

• Programi iz oblasti Kreativna Evropa, očuvanje, razvoj i promocija evropske kulturne i jezičke raznolikosti i baštine, unapređenje konkurentnosti i ekonomskog potencijala kulturnog i kreativnog sektora (muzika, izdavaštvo, arhitektura, modni dizajn, prekogranična saradnja);

• Razvoj digitalne pismenosti i korišćenje e-alata;

• Zaštita životne sredine.

 

Informacije  o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkurs  mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 067/225-657 ili na mejl adrese sekretarijat.ls@cetinje.me, mirjana.lipovina@cetinje.me

 

Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Tekst Javnog konkursa i obrasce za prijavu možete preuzeti na LINKU.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018