Naplata parkinga na Cetinju počinje 15. juna
29.05.2024

Prijestonica Cetinje započeće 15. juna realizaciju projekta Smart parking sistema, koji podrazumijeva naplatu parkinga putem SMS-a, samouslužnih aparata i kartica.

 

Cjenovnik parking usluga:

 

I zona - Trg umjetnika (Studentski trg), Parking kod Opštine, Šantićeva ulica, Balšića Pazar I i II, Ulica 13. novembra.

 

Cijena po započetom satu

0,30 €

Povlašćena mjesečna pretplata za stanare

7,00 €

Povlašćena mjesečna pretplata za pravna lica i preduzetnike

20,00 €.

Mjesečna pretplata za rezervisano parking mjesto 0-24 h

70,00 €

Povlašćena mjesečna karta za zaposlene

(radnim danima od 07 do 16 sati)

10,00 €

 

*Napomena: Povlašćena mjesečna karta za zaposlene ne važi za parkirališta Balšića Pazar I i II

 

 

II zona – Sportski centar

 

Cijena po započetom satu

0,20 €

Povlašćena mjesečna pretplata za stanare

6,00 €

Povlašćena mjesečna pretplata za pravna lica i preduzetnike

16,00 €

Mjesečna pretplata za rezervisano parking mjesto 0-24 h

70,00 €

Povlašćena mjesečna karta za zaposlene

(radnim danima od 07 do 16 sati)

10,00 €

 

 

Obod (parking za teretna motorna vozila)

 

Cijena po započetom satu

1,00 €

Dnevna karta

6,00 €

Neđeljna karta

12,00 €

Povlašćena mjesečna pretplata za pravna lica i preduzetnike

25,00 €

 

Cijena usluga za dnevnu kartu, neđeljnu kartu, mjesečnu pretplatu za I zonu i II zonu

 

Dnevna karta za fizička i pravna lica

5,00 €

Važi od 07-22 h

Neđeljna karta za fizička i pravna lica

10,00 €

Važi 8 dana od dana kupovine

Mjesečna pretplatna karta za fizička i pravna lica

22,00 €

Važi mjesec dana od dana kupovine

 

Dnevne, nedjeljne i mjesečne karte mogu se kupiti u poslovnici d.o.o. Komunalno Cetinje na Balšića pazaru, svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

 

Kaznena politika i sankcije za neplaćanje parkinga i neadekvatno korišćenje javnih parkirališta primjenjivaće se od 1. jula.

 

Primarni cilj ovog projekta je rješenje dugogodišnjeg problema nedostajućih parking površina u gradskom jezgru, kao i da se na najbolji način uredi oblast parkiranja i omogući sugrađanima i posjetiocima nesmetano korišnjenje kapaciteta javnih parking površina u užem jezgru grada. Takođe, cilj je izgraditi moderan režim parkiranja, unaprijediti kulturu parkiranja u gradu i problem stacioniranog saobraćaja riješiti na najefikasniji i za korisnike najprihvatljiviji način.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018