Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata koji se mogu naći u nacrtu Programa razvoja Prijestonice za 2025. godinu
24.05.2024

Prijestonica Cetinje uputila je poziv svim Mjesnim zajednicama, Javnim preduzećima, ustanovama i društvima sa ograničenom odgovornošću, političkim partijama, organima lokalne uprave, stručnim i posebnim službama i sportskim klubovima, za dostavljanje prijedloga projekata koji se mogu naći u nacrtu Programa razvoja Prijestonice za 2025. godinu.

 

Članom 30 Zakona o Prijestonici za potrebe razvoja Prijestonice, u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u iznosu od 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu. Sredstvima iz stava 1 ovog člana, u visini od 0,6% projektovane vijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, finasiraju se: projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta; razvojni projekti; infrastrukturni projekti; projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa; projekti za valorizaciju turističkih potencijala; projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva; ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

 

Sredstva se planiraju kapitalim budžetom u okviru godišjeg zakona o budžetu Crne Gore kod potrošačkih jedinica zaduženih za realizaiju kapitalnog budžeta.

Članom 31 Zakona propisano je da prijedlog godišjeg Programa razvoja Prijestonice za narednu godinu, gradonačelnik Prijestonice dužan da uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice, a nakon sprovedene javne rasprave, dostavi Senatu najkasnije do 1. oktobra tekuće godine. Godišnji Program razvoja Prijestonice Senat Prijestonice usvaja najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

 

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata koji se mogu naći u nacrtu Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2025. godinu otvoren je do 17.06.2024. godine.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018