Obilježen Svjetski dan borbe protiv alkoholizma
03.04.2024

U sklopu obilježavanja 1. aprila, Svjetskog Dana borbe protiv zloupotrebe alkohola, učenici devetog razreda Osnovne škole "Njegoš" su imali priliku da prisustvuju edukativnom predavanju koje je organizovao Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti u okviru Kancelarije za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti Prijestonice Cetinje.

 

Cilj ovog predavanja bio je podizanje nivo znanja učenika o upotrebi alkohola i štetnim posljedicama alkoholizma, posebno među mladima. Predavanje je bilo interaktivnog karaktera. Diskusije i primjeri iz stvarnog života, učenicima su ukazali na važnost donošenja svjesnih i ispravnih odluka i očuvanju zdravog načina života.

 

Predstavljeni su štetni efekti konzumiranja alkohola u adolescenciji, kao i rizici koji se mogu pojaviti usljed nekontrolisanog konzumiranja alkohola. Naglašena je uloga prevencije i podrške u borbi protiv zloupotrebe alkohola, te su učenici informisani o dostupnim resursima i organizacijama koje pružaju pomoć mladima, koji se bore sa problemom alkoholizma.

 

"Mladi često nijesu svjesni posljedica koje alkohol može imati na njihovo zdravlje i život. Kroz ovakve edukativne aktivnosti, želimo podići svijest o značaju zdravih životnih stilova i prevencije zloupotrebe alkohola", istaknuto je iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti.

 

Ovo predavanje predstavlja samo jednu od aktivnosti koje se realizuju u okviru borbe protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i promocije zdravih stilova života.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018